Ü

2022

2023

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / VIII – DUBEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRABach a synové: nahlédnutí do rodinného života

Jiří Janků

Nová hra Niny Raineové, která měla premiéru v londýnském divadle Bridge Theatre v roce 2021, zpracovává životní osudy jednoho z géniů světové hudby, Johanna Sebastiana Bacha, a jeho rodiny. Dává divákům nahlédnout do soukromí věhlasného skladatele, jehož život je pro nás dodnes obestřen řadou tajemství.

Ondřej Brousek (u klavíru), Marek Lambora a Radek Holub (v pozadí)
na čtené zkoušce inscenace Bach a synové
Během života se mu příliš uznání nedostávalo, spíš než jako skladatel byl vnímán coby skvělý interpret a improvizátor. Jeho hudba byla považována za konzervativní a nudnou, po jeho smrti dokonce upadla na padesát let v zapomnění, přestože dokázal napsat více než 1400 různých hudebních děl. Dnes jej vnímáme jako jeden z pilířů světové klasické hudby. Historici mají k dispozici řadu archivního materiálu, díky němuž mohou doložit, kde a pro koho tento génius v té které době pracoval, ovšem bližších informací o tom, jaký vlastně ve skutečnosti byl, máme pramálo. Hra je tudíž daleko víc než jen jakýsi dokument doby, je nahlédnutím do duše umělce, který je obdařen talentem hudebního génia, ale současně musí řešit praktické věci spojené s běžným životem.

O Bachovi se traduje, že byl člověk nesmírně vlídný, měl zálibu v pivu, vínu i kouření. Na druhou stranu se objevují i tvrzení, že dokázal být velmi pedantický, prchlivý, příkrý a výbušný. Jednoznačně prokázat nemůžeme ani to, ani ono. To, co nejvíc rezonuje ve hře Bach a synové, je snaha rozkrývat tento elementární rozpor a pokus nahlédnout do intimních zákoutí života génia. Přestože se ve své hudbě dotýkal božských sfér, byl to přece jen člověk. Jak těžce musel nést ztráty a úmrtí, které ho pronásledovaly po celý život? V deseti letech náhle osiřel, nečekaně a předčasně pak zemřela i jeho první žena a z jeho dvaceti dětí se dospělého věku dožilo pouze devět. Jaký měl vztah ke svým nejbližším? Snažil se kultivovat hudební a skladatelský talent svých synů, ale byl v tomto směru spravedlivý a přistupoval ke všem stejně? Dokázal v tomto směru myslet na štěstí svých dětí, nebo nade vše stavěl svou posedlost hudbou? Rozpor mezi božským a lidským je hlavní hybnou silou celé hry a dává jí zvláštní tvar a kompozici. Bachova hudba se tu objevuje v mnoha podobách, směřuje k Bohu, ale je všednodenními starostmi připoutána k našemu pozemskému bytí. Nad vším se klene klíčová otázka: „Jak mohl tak vznešenou hudbu složit člověk, který vypadá tak obyčejně, tak průhledně – a občas netečně?“

Nespornou výhodou tohoto divadelního textu je skutečnost, že nabízí celou řadu opravdu pěkných a dobře napsaných hereckých příležitostí. Na koho se tedy v naší nové inscenaci můžete těšit? Ke spolupráci na roli Johanna Sebastiana Bacha jsme přizvali Radka Holuba, pro kterého to bude premiérová role na prknech Vinohradského divadla. Jeho první ženu Marii Barbaru ztvární Simona Postlerová, druhou ženu Annu Magdalenu pak Aneta Krejčíková. Syny Karla a Viléma budou hrát Marek Lambora a Ondřej Brousek, v roli Bachovy švagrové Kathariny se představí Vendulka Křížová a Bedřicha Velikého uvidíte v podání Václava Svobody.

Všechny naše herce ještě doplní trojice hudebníků, která bude živě prezentovat Bachovo dílo v hudebním nastudování výše zmíněného Ondřeje Brouska, který, jak známo, je nejen skvělý herec, ale také muzikant. Pokud jde o další členy inscenačního týmu, pak scénu navrhl Karel Čapek a kostýmy Jana Hauskrechtová. Režisérem inscenace je umělecký šéf Divadla na Vinohradech Juraj Deák. Česká premiéra hry Bach a synové je naplánována na 16. května 2023.

Þ