2022 2023

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022 / 2023 / VI - ÚNOR

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRA

Jiří Janků

Lope de Vega byl v mnoha ohledech úctyhodný člověk. Jeho život plný dobrodružných výprav, milostných eskapád, vzestupů a pádů by vydal na několik hollywoodských filmů. Smeknout musíme také před jeho autorskou plodností, která je naprosto neskutečná. Psát začal ve třinácti letech a během svého života údajně napsal kolem dvou tisíc divadelních her. Více než čtyři sta se jich zachovalo a mnohé z nich se dodnes hrají v divadlech po celém světě.

Návrhy kostýmů Agnieszky Páté-Oldak k inscenaci Vzpoura lásky:
Král Don Fernando (Tomáš Pavelka) a Královna Isabela (Antonie Talacková)

Do stavby dramatických děl vnesl mnoho nových prvků a vytvořil tak moderní španělské národní drama počátků novověku. Odmítal například příkré dělení divadelních textů na tragédie a komedie, často užíval v jedné hře prvky jak komické, tak tragické. Ani pravidlo tří jednot nepokládal za závazné, důležitější pro něj byla zajímavá zápletka a dynamický děj. Jeho divadelní tvorbu můžeme orientačně rozdělit do tří kategorií. Jednak to byly národní komedie s náměty antické či jiné historie – sem patří například hry Vypálený Řím, Koruna Otakarova (o českém králi Přemyslu Otakarovi II.) a také Vzpoura lásky (Fuente Ovejuna). Druhou skupinu tvořily mravoličné komedie tepající soudobé společenské nešvary – Zahradníkův pes, Vzbouření v blázinci či Sedlák svým pánem. Do třetice to pak byly takzvané komedie pláště a dýky, což je typ her, který se později výrazně prosazoval ve španělské dramatické literatuře a Lope de Vega byl tím, kdo je v podstatě vymyslel. Tyto texty čerpají náměty ve šlechtické společnosti, působí dobrodružně a zabývají se často tématy, jakými jsou láska, čest či žárlivost – sem patří například hra Rytíř Olmeda.

Komedie Vzpoura lásky (Fuente Ovejuna) patří k jeho nejznámějším dílům. Napsal ji mezi lety 1612 a 1614 a poprvé vyšla knižně v roce 1619. V moderním českém překladu z pera Otokara Fischera byla poprvé uvedena v roce 1935, a to v Národním divadle v režii Jiřího Frejky se scénografií Františka Tröstera pod názvem Vzbouření na vsi (Fuente Ovejuna). V hlavních rolích se představili například Zdeněk Štěpánek, Jiřina Šejbalová, Jiří Dohnal, Jan Pivec či Ladislav Pešek. Zdá se, že šlo o inscenaci úspěšnou a také aktuální – když v roce 1937 vypukla ve Španělsku občanská válka, rozhodli se ji tvůrci oprášit a znovu uvést jako výraz solidarity se španělskými demokratickými republikány po bombardování městečka Guernica. Velmi často se pak hra v českých divadlech uváděla po konci druhé světové války a později v padesátých letech. Komunistům vyhovoval zjednodušený výklad hlavního konfliktu a zdůrazňování sociálních aspektů textu, což vedlo k tomu, že se tato komedie často nasazovala proto, aby ideologicky podpořila kolektivizaci vesnice. Důkazem je i to, že mezi lety 1945 a 1968 bylo uvedeno v českých divadlech třicet různých inscenací této hry pod různými názvy – Fuente Ovejuna, Vzbouření na vsi nebo Ovčí pramen (což je doslovný překlad názvu vesnice Fuente Ovejuna). Od sedmdesátých let její uvádění již nebylo tak časté, a po roce 1989 se v Česku nehrála vůbec.

V Divadle na Vinohradech byla tato komedie nastudována dosud pouze jednou, a to pod názvem Fuente Ovejuna (Vzbouření na vsi) v roce 1945. Režisér Karel Jernek tehdy do hlavních rolí obsadil Gustava Nezvala, Vladimíra Lerause, Jiřinu Štěpničkovou, Vladimíra Šmerala a Miroslava Homolu. Shodou okolností to bylo také jediné uvedení jakékoli hry Lope de Vegy v našem divadle. Novou inscenací pod titulem Vzpoura lásky (Fuente Ovejuna) bychom chtěli tuto komedii zbavit ideologických nálepek a poukázat zejména na její nadčasovost, divadelnost a dramatickou kvalitu. Věříme, že nový překlad Anežky Lipusové, režijní výklad Pavla Kheka a herecké výkony členů našeho souboru nám pomohou tento záměr naplnit k plné divácké spokojenosti. Zkoušet začínáme 1. února, premiéra je plánována na 31. března 2023.

Slavná hra se vrací pod novým názvem