Ü
2022 2023

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

ČERVENEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / V – LEDEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRADanny Smiřický a jeho příběhy

Vladimír Čepek

Danny Smiřický, tento enfant terrible a success scandal české literatury, patří mezi nejznámější literární postavy 20. století. A právě jeho příběhy, příběhy inženýra lidských duší, jak zní podtitul inscenace a také název jednoho z románů Josefa Škvoreckého, jsou obsahem první premiéry kalendářního roku 2023. Příběhy, v nichž se Danny v různých fázích svého věku vrací k pouti za svou osudovou láskou Naďou. Inscenace Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší) je uzavřením volné trilogie velkých příběhů obyčejných lidí na pozadí vývoje a přemetů našich dějin a velmi volně navazuje na inscenace Sňatky z rozumu a Český román. Autorem scénické adaptace je opět Jan Vedral.

Vizuál k inscenaci Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší)Jevištní pouť Dannyho Smiřického začíná jeho návratem do rodného Kostelce a před očima diváků se začínají odehrávat střípky jeho životního osudu: od prvních platonických lásek a urputné touhy po zasvěcení do tajů milostného života, přes vášnivý vztah s „fabričkou“ Naďou, která se stane jeho životní láskou a věčnou múzou, až po jeho působení ve světě literatury a následný exil v Kanadě. Podobně jako v Českém románu, kde je na jevišti přítomna Olga ve trojité podobě, i v naší nové inscenaci je hlavní hrdina vícejediný; tentokrát je ztvárněn rovnou ve čtyřech inkarnacích. Mladičký Daníček, toužící po lásce a prožívající intenzivní vztah s Naďou, nadějný mladý literát Errol, zažívající první autorské úspěchy, ale i stalinistické časy padesátých let, zkušený Danny, který se s narůstající skepsí pohybuje v letech šedesátých a v době „pražského jara“, a konečně Senior, který už působí v Kanadě a s nadhledem, shovívavostí a trochou nostalgie nahlíží svůj život.

Režisér Radovan Lipus připravuje opět velký jevištní epos, který by ovšem měl mít velmi rychlé tempo a spád a kde by se měly ve velmi krátkých časových intervalech proměňovat jednotlivé situace. Děj totiž nepostupuje lineárně, ale podobně jako v literární předloze skáče mezi místy i časovými rovinami, a divák si tak příběh skládá do uceleného tvaru téměř jako detektivku. A podobně, jako byl Josef Škvorecký velmi přesný, důkladný a empatický pozorovatel života, tak i naše vyprávění bude nahlížet život ze všech stránek – místy absurdně, až tragicky, nostalgicky, místy humorně, s nadhledem a vtipem.

Nedílnou součástí inscenace bude i hudební složka. Původní muzika Pavla Helebranda je samozřejmě založena především na jazzu, který Josef Škvorecký miloval, ale zohledňuje a zapracovává i další žánry. Navíc se na mnoha místech vztahuje i ke konkrétním dobovým událostem. Součástí inscenace jsou také písničky a na jevišti vystoupí živá kapela Blue star Václava Marka.

Musíme zmínit i velkolepou scénu Davida Baziky, která zajímavým členěním prostoru a drobnými změnami a světlem dokáže vytvářet různá prostředí, v nichž se Dannyho příběh odehrává. A v neposlední řadě připomeňme i nápadité kostýmy Evy Kotkové, které – podobně, jako je tomu u scény – jen drobnými změnami a rychlými převleky musí dotvářet nelineární plynutí času a prolínání různých časových rovin.

V nejnovější premiéře se na jevišti potkáte s téměř celým souborem Vinohradského divadla. V rolích čtyřjediného Dannyho se objeví Svatopluk Skopal, Tomáš Pavelka, Aleš Petráš a Petr Matyáš Cibulka, jeho osudovou Naďu ztvární Karolína Knězů, další Dannyho kamarády a obyvatele Kostelce, ale i velké postavy našich dějin například Petr Kostka, Carmen Mayerová, Pavel Rímský, Jan Šťastný, Ondřej Kraus, Marek Holý, Jiří Maryško a další.

Premiéra 27. ledna 2023.