Ü

2022

2023

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / IX/X – KVĚTEN/ČERVEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

NA JEVIŠTISlaměný klobouk naposledy

Vladimír Čepek

Populární situační komedii plnou smíchu Eugèna Labiche Slaměný klobouk v režii Tomáše Töpfera máte možnost zhlédnout už jen jednou. S touto úspěšnou inscenací se rozloučíme při derniéře v pondělí 5. června 2023 od 19 hodin.

Ondřej Brousek (Fadinard) a Andrea Černá (Klára),
Eugène Labiche: Slaměný klobouk, r. Tomáš Töpfer, 2021
Eugène Labiche, jeden z nejvýznačnějších francouzských dramatiků 19. století, jemuž se dostalo přízviska Král vaudevillu, byl velmi plodný a přisuzuje se mu autorství až 220 her. Svou nejslavnější komedii Slaměný klobouk napsal již v roce 1851 a u nás tento titul proslavila především úprava Voskovce a Wericha napsaná pro Osvobozené divadlo nebo film Oldřicha Lipského z roku 1971 s Milošem Kopeckým v hlavní roli.

Lavinu komických situací, které jsou ovšem pro hlavního hrdinu Fadinarda smrtelně vážné, spustí malé nedopatření: Fadinardův kůň sežere v Bouloňském lesíku klobouk dámy, která zde má dostaveníčko s důstojníkem Emilem. Tahle dáma je ovšem vdaná a bez klobouku domů nesmí, protože její muž je nesmírně žárlivý. Fadinard má sám před svatbou s venkovskou slečnou Helenkou Nonancourtovou, a tak si nemůže dovolit žádný skandál. Jenže dáma bez klobouku odmítá odejít z Fadinardova bytu, dokud jí klobouk nesežene. Fadinard uklidňuje příbuzenstvo, vykrucuje se a chlácholí a běží o závod s časem po Paříži, aby sehnal identický klobouk a zažehnal nejhorší. Stihne zachránit čest svou i čest dámy bez klobouku? A co svatbu? Skončí na konci dne sám, nebo jako šťastný ženáč? Fadinard se vydává na lov klobouku, ovšem Paříž je plná nástrah, bývalých milenek a v patách je Fadinardovi jeho věčně rozčilený budoucí tchán. Jak z tohohle ven?

Pavel Rímský (Nonancourt) a Barbora Vágnerová (Helenka)
v komedii Slaměný klobouk
Tahle bláznivá komedie oplývá galantní a elegantní atmosférou Paříže 19. století, množstvím vtipných situa­cí, nedorozumění, ale i chytrými slovními přestřelkami. K vyznění textu nepochybně přispívá i nový překlad Michala Lázňovského. Styl doby připomene divákům slavné Feydeauovy komedie (Brouk v hlavě), které byly Labichovou fraškou bezpochyby inspirovány. Půvabná a hravá povaha hry vás přenese do období, kdy vznikaly velkolepé vynálezy a rodilo se moderní umění. Situační i slovní komika dává velký prostor hereckému umu. Ten ve své recenzi v Právu vyzdvihla i kritička Radmila Hrdinová: „Hereckému obsazení dominují oba Brouskové, mladší Ondřej v roli uštvaného ženicha Fadinarda i starší Otakar v roztomile hluchém strýci Vezinetovi. Výstup žárlivého manžela záletné ženy si pěkně vychutnal Václav Vydra, jeho soka Taverniera Marek Holý…“

Kromě těchto postav máte možnost se rozloučit i s „Fadinardovými dámami“: Anais, u jejíhož klobouku to všechno začalo, v podání Šárky Krausové, baronkou de Champigny Nadi Konvalinkové, modistkou a bývalou milenkou Klárou Andrey Černé, jeho nastávající naivní Helenkou Barbory Vágnerové nebo opatrovnicí Lilian Malkiny. Zapomenout nesmíme ani na další pánské obsazení: přísného Fadinardova budoucího tchána Nonancourta Pavla Rímského, bratrance Bobina Viktora Javoříka, sluhu Felixe Ondřeje Krause, Tardiveaua Václava Svobody nebo lva salónů v podání Zdeňka Palusgy.

Rozloučení mohou být různého druhu, ale my pevně věříme, že tohle bude rozloučení veselé a že všichni budeme příjemně unaveni po velkém smíchu. „Miluju pohled na smějící se lidi. Miluju pohled do hlediště, když se lidi smíchem potácejí jako bárky ve vichřici srandy,“ řekl kdysi jan Werich.

Přejme si, aby takové bylo i poslední představení Slaměného klobouku.

Þ