Ü

2022

2023

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / IX/X – KVĚTEN/ČERVEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRABach & synové: Slavný skladatel a jeho rodinný život

Jiří Janků

Johanna Sebastiana Bacha dnes známe jako vynikajícího hudebníka a světoznámého skladatele, jehož hudba patří do zlatého fondu světové kultury. Nová inscenace hry Niny Raineové Bach & synové nám tohoto umělce představí v trochu jiném světle. Nahlédneme do jeho všednodenních starostí a podíváme se na jeho osobnost s vědomím, že každý génius je také jenom člověk.

Radek Holub (Johann Sebastian Bach)
na vizuálu k inscenaci Bach & synové
Dá se říci, že Bach byl ke komponování předurčen. Rodina Bachů měla již několik generací předtím, než se Johann Sebastian narodil, muzicírování v krvi. Rozvětvený klan Bachů ovládal hudební život ve středním Německu od druhé poloviny 16. století do poloviny 19. století. Z jejich středu pocházela řada městských muzikantů, varhaníků i skladatelů. V bohatě rozvětveném bachovském rodokmenu najdeme více než sedmdesát jmen hudebníků, kteří se více či méně zapsali do dějin světové hudby.

Johann Sebastian Bach byl dvakrát ženatý a měl celkem dvacet dětí, dospělého věku se však dožilo pouze devět z nich – tři dcery a šest synů. Všichni měli hudební vlohy, ale jen jeden je nedokázal náležitě využít. Jednalo se o Gottfrieda Heinricha, prvorozeného syna z druhého Bachova manželství, který byl od dětství lehce mentálně postižený. Hudebníky tedy byli Wilhelm Friedemann (1710–1784), Carl Philipp Emanuel (1714–1788), Johann Gott­fried Bernhard (1715–1739), Johann Christoph Friedrich (1732–1795) a Johann Christian (1735–1782). Bach je odmala hudebně vzdělával a chtěl jim předat to nejlepší ze svého umění. Jeho pedantická snaha byla naprosto upřímná a nevypočítavá, věřil v to, že jeho následovníci navážou na jeho dílo a posunou jeho mistrovství ještě dále. Nepočítal však s tím, že tím na bedra svých synů naložil obrovská očekávání, se kterými se každý z nich jen velice těžce vyrovnával. A právě tato skutečnost je jednou z hlavních tematických linek naší nové inscenace.

Dalším výrazným rysem Bachovy osobnosti je jeho vášnivý vztah k tvorbě. Ať už byl Johann Sebastian Bach jakýkoli, na prvním místě u něj vždy stála hudba, často velmi pečlivě matematicky propočítaná, ale současně také naplněná láskou a úctou k Bohu, citem a osobním temperamentem. Je paradoxní, že tento génius a dnes jeden z nejuznávanějších skladatelů historie nebyl ve své době příliš vysoko ceněn. Daleko více než jako věhlasný autor byl vnímán coby skvělý hráč na klávesové nástroje, improvizátor a znalec varhan. Jeho hudba byla označována za konzervativní a po jeho smrti upadla na téměř padesát let v zapomnění. O její vzkříšení se postaral až Felix Mendelssohn-Bartholdy, když v roce 1829 uvedl v Berlíně jeho Matoušovy pašije. V tomto směru to měl Bach až do konce života velmi složité a jeho rodina žila v poměrné chudobě, což je další z motivů, které se ve hře objevují.

Česká premiéra hry Bach & synové v režii Juraje Deáka proběhne v Divadle na Vinohradech 16. května. Můžete se těšit na herecké výkony Radka Holuba, Ondřeje Brouska, Marka Lambory, Václava Svobody, Simony Postlerové, Anety Krejčíkové a Vendulky Křížové. Chybět nebude ani překrásná Bachova hudba, kterou pro inscenaci zaranžovali Ondřej Brousek a Matěj Kroupa.

Þ