Ü

2022

2023

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

LISTOPAD

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / V – LEDEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRADanny Smiřický a jeho příběhy

Vladimír Čepek

Danny Smiřický, tento enfant terrible a success scandal české literatury, patří mezi nejznámější literární postavy 20. století. A právě jeho příběhy, příběhy inženýra lidských duší, jak zní podtitul inscenace a také název jednoho z románů Josefa Škvoreckého, jsou obsahem první premiéry kalendářního roku 2023. Příběhy, v nichž se Danny v různých fázích svého věku vrací k pouti za svou osudovou láskou Naďou. Inscenace Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší) je uzavřením volné trilogie velkých příběhů obyčejných lidí na pozadí vývoje a přemetů našich dějin a velmi volně navazuje na inscenace Sňatky z rozumu a Český román. Autorem scénické adaptace je opět Jan Vedral.

Vizuál k inscenaci Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší)Jevištní pouť Dannyho Smiřického začíná jeho návratem do rodného Kostelce a před očima diváků se začínají odehrávat střípky jeho životního osudu: od prvních platonických lásek a urputné touhy po zasvěcení do tajů milostného života, přes vášnivý vztah s „fabričkou“ Naďou, která se stane jeho životní láskou a věčnou múzou, až po jeho působení ve světě literatury a následný exil v Kanadě. Podobně jako v Českém románu, kde je na jevišti přítomna Olga ve trojité podobě, i v naší nové inscenaci je hlavní hrdina vícejediný; tentokrát je ztvárněn rovnou ve čtyřech inkarnacích. Mladičký Daníček, toužící po lásce a prožívající intenzivní vztah s Naďou, nadějný mladý literát Errol, zažívající první autorské úspěchy, ale i stalinistické časy padesátých let, zkušený Danny, který se s narůstající skepsí pohybuje v letech šedesátých a v době „pražského jara“, a konečně Senior, který už působí v Kanadě a s nadhledem, shovívavostí a trochou nostalgie nahlíží svůj život.

Režisér Radovan Lipus připravuje opět velký jevištní epos, který by ovšem měl mít velmi rychlé tempo a spád a kde by se měly ve velmi krátkých časových intervalech proměňovat jednotlivé situace. Děj totiž nepostupuje lineárně, ale podobně jako v literární předloze skáče mezi místy i časovými rovinami, a divák si tak příběh skládá do uceleného tvaru téměř jako detektivku. A podobně, jako byl Josef Škvorecký velmi přesný, důkladný a empatický pozorovatel života, tak i naše vyprávění bude nahlížet život ze všech stránek – místy absurdně, až tragicky, nostalgicky, místy humorně, s nadhledem a vtipem.

Nedílnou součástí inscenace bude i hudební složka. Původní muzika Pavla Helebranda je samozřejmě založena především na jazzu, který Josef Škvorecký miloval, ale zohledňuje a zapracovává i další žánry. Navíc se na mnoha místech vztahuje i ke konkrétním dobovým událostem. Součástí inscenace jsou také písničky a na jevišti vystoupí živá kapela Blue star Václava Marka.

Musíme zmínit i velkolepou scénu Davida Baziky, která zajímavým členěním prostoru a drobnými změnami a světlem dokáže vytvářet různá prostředí, v nichž se Dannyho příběh odehrává. A v neposlední řadě připomeňme i nápadité kostýmy Evy Kotkové, které – podobně, jako je tomu u scény – jen drobnými změnami a rychlými převleky musí dotvářet nelineární plynutí času a prolínání různých časových rovin.

V nejnovější premiéře se na jevišti potkáte s téměř celým souborem Vinohradského divadla. V rolích čtyřjediného Dannyho se objeví Svatopluk Skopal, Tomáš Pavelka, Aleš Petráš a Petr Matyáš Cibulka, jeho osudovou Naďu ztvární Karolína Knězů, další Dannyho kamarády a obyvatele Kostelce, ale i velké postavy našich dějin například Petr Kostka, Carmen Mayerová, Pavel Rímský, Jan Šťastný, Ondřej Kraus, Marek Holý, Jiří Maryško a další.

Premiéra 27. ledna 2023.