Ü
2021 2022

ČERVENEC

SRPEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVENEC

SRPEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

ČERVEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / IX - KVĚTEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

Věrní abonenti aneb předplatné
na sezonu 2022/2023
PŘEDPLATNÉ

Abonmá má na Vinohradech tradici – Vinohradské divadlo připravovalo abonentské cykly už ve svých prvních sezonách. V divadelních ročenkách každý rok vycházely podrobné seznamy předplatitelů včetně informace o jejich profesi či společenském statusu. (Nahlédnutím do ročenky z roku 1925 se např. dozvíme, že lóži č. 3 v přízemí měl na pondělí předplacenou F. Hanuš, vrchní ředitel průmyslové banky, a na pátek M. Poplerová, vdova pro vrchním radovi…) Karel Čapek, který počátkem 20. let působil na Vinohradech jako režisér a dramaturg, ve svém spisku o divadle napsal, že sobotní abonenti jsou prý nejvděčnější, pondělní jsou zádumčiví a že každá skupina má jiný temperament, jiné záliby i osobní sympatie. To bychom si – při vší úctě ke Karlu Čapkovi – tvrdit netroufali, ale zcela jistě si troufáme tvrdit, že si abonentů – ať stávajících, či nových – vážíme a že o ně stojíme.

Proto jsme na období září 2022 až červen 2023 na velké jeviště připravili tradiční předplatné, ve kterém uvedeme pět titulů: Provaz o jednom konci, Je třeba zabít Sekala, Dům Bernardy Alby, Past na myši a Člověk nikdy neví.

Jan Šťastný (Lips) v komedii Provaz o jednom konci,
r. Radovan Lipus, 2022
Provaz o jednom konci je příjemná komedie napsaná pány Krausem a Mahlerem na motivy díla J. N. Nestroye, s melodickými písničkami J. Krhuta. Jde v ní o lásku, manželství, sázku, žárlivost a další lidské vlastnosti, které se s léty nemění… Režie R. Lipus.

Drama Je třeba zabít Sekala je příběh o dobru a zlu, situovaný do vsi Lakotice v roce 1943. Kdo vykoná „rozsudek“ místních pantátů, kteří se usnesou, že je třeba zabít Sekala? Jeden „kandidát“ by tu byl… Filmový scénář J. Křižana pro divadlo upravil M. Františák, režie P. Khek.

Lorcova hra Dům Bernardy Alby patří mezi vrcholná díla evropského dramatu. Co se stane, když přísná Bernarda po smrti svého muže uzavírá svůj dům a v něm své dospělé dcery? Touha mladých žen po svobodě, vlastním životě a lásce vře i mezi čtyřmi stěnami… Režie J. Deák.

Past na myši od A. Christie je asi nejslavnější divadelní detektivkou všech dob, její londýnská inscenace se hraje denně od roku 1952. V nově otevřeném penzionu manželů Ralstonových se scházejí první hosté, jenže ne všichni si přijeli užít klidný pobyt. Někoho sem přivedl dávný zločin… Režie J. Burian.

Posledním titulem předplatného je britská konverzační komedie B. Shawa Člověk nikdy neví. Úspěšná autorka „příruček pro život“ paní Clandonová se se svými třemi již povyrostlými dětmi po letech strávených v zahraničí vrací do Anglie a rodina by se ráda zapojila do společenského života, jenže je tu překážka: děti neznají svého otce a emancipovaná matka se o něm odmítá bavit… Režie Š. Dominik.

Tomáš Dastlík (Jura Baran) v dramatu Je třeba zabít Sekala,
r. Pavel Khek, 2022
Pro předplatitelská představení jsou určeny dny pondělí (skupina A), úterý (skupina B, B2), pátek (skupina C) a sobota (skupina E na odpolední představení). Obvyklé začátky představení jsou v 19 hodin, u odpoledních představení pak ve 14 hodin. Vybírat můžete z devíti cenových zón: 7 350 Kč (přízemí – celá pětimístná lóže), 5 600 Kč (I. balkon – celá čtyřmístná lóže), 2 900 Kč (přízemí – řada 1–6 + I. balkon – řada 1), 2 700 Kč (přízemí – řada 7–11 + I. balkon – řada 2–3), 2 450 Kč (přízemí – řada 12–15), 2 100 Kč (přízemí – řada 16–17 + I. balkon – řada 4–5), 1 750 Kč (přízemí – řada 18 + II. balkon – řada 1), 1 150 Kč (II. balkon – řada 2–3 + II. balkon – jedno místo lóže) a 950 Kč (II. balkon – řada 4). Na předplatné je možno použít slevu ZTP a ZTP/P.

O datu vašeho představení budete informováni v elektronickém newsletteru nebo v divadelních novinách, podle toho, o jaký způsob informování budete mít zájem.

Stávající předplatitelé mají automaticky rezervovaná svá místa a e-mailem nebo telefonicky budou informováni, jak postupovat, pokud chtějí předplatné na sezonu opět zakoupit, popř. změnit či přidat místa nebo skupinu.

Pro nové předplatitele bude prodej předplatného zahájen v květnu, a to

on-line na webových stránkách. Platbu je možno provést kartou on-line nebo bankovním převodem. Abonentky vám budou po obdržení platby zaslány doporučeně poštou nebo si lze domluvit jejich osobní vyzvednutí v pokladně.

v pokladně v Ibsenově ulici 3 (v pracovní dny 11–17 hodin, pokud vám tento čas nevyhovuje, je možno si na bezplatné telefonní lince domluvit jiný čas). Předplatné je možno uhradit kartou nebo hotově. Abonentky vám budou vydány na místě.

Více informací najdete na webových stránkách zde. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu 296 550 236 nebo na naší bezplatné telefonní lince 800 900 888, která je v provozu v pracovní dny od 10 do 18 hodin,
či na e-mailu predplatne@divadlonavinohradech.com.

Některé inscenace jsou ve stavu přípravy, a divadlo si proto vyhrazuje právo na změnu obsazení či titulu.

-paul-

Þ