Ü
2021 2022

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

ŘÍJEN

SRPEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / II - ŘÍJEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

STUDIOVÁ SCÉNA

Komorní inscenace pod křídly andělůJan Vedral

Na úrovni, kde se nad jevištěm skrývá mechanika provaziště, byla nejprve v divácké části, bezprostředně pod křídly dvou soch andělů galerie, a to i s místy k stání. Při poslední velké rekonstrukci divadla v sedmdesátých letech byla zrušena, a tak nás, kteří sem chodívali „na bidýlko“, už mnoho nezůstalo. Místo galerie vznikla druhá zkušebna, které se zvyklo říkat „nová“. V „nové zkušebně“ pak v devadesátých letech vybudovalo divadlo na návrh scénografa K. Glogra komorní studiové hlediště a scénu pro šedesát diváků. Zkoušelo se tu a občas po večerech i hrálo. Novou zkušebnu jsme před několika lety překřtili na Studiovou scénu; stalo se to ve chvíli, kdy se zde vytvořil repertoár programu Česká a slovenská komorní hra.

Regina Rázlová (Stará osoba), Antonie Talacková (Loutna) a Jana Kotrbatá (Pěnkava) v inscenaci Pěnkava s Loutnou

Od podzimu roku 2012, kdy tento program – a přiznejme, že spíše intuitivně – zahájila inscenace Topolovy Kočky na kolejích, jsme zde postupně nastudovali čtrnáct a hráli třináct inscenací čtrnácti autorů. Slovenského klasika J. Barče-Ivana a současného dramatika V. Klimáčka vedle J. Topola a dalších velikánů moderního českého dramatu: P. Landovského, M. Uhdeho, L. Smočka, J. Procházky, V. Havla, A. Přidala. Uvedli jsme hru současné královny českého dramatu L. Lagronové i v zásadě debutantské texty autorek T. Verecké, M. Frydrych Gregorové a B. Hančilové. Odehrálo se zde za ta léta několik stovek představení a diváci si zvykli za komorními hrami vystoupat do Studiové scény čtyři patra.

Jsme hrdí na to, že zde – jako jediné české divadlo – rozvíjíme s poměrným diváckým ohlasem dramaturgický program, který se pečlivě zabývá „českou divadelní mateřštinou“. Rozumějme, nejen v oblasti jazykové, ale především v tom, jak autorky a autoři ohledávají a reflektují naše české životy, jejich naděje, zklamání a neopakovatelné zkušenosti. Nastudovali čtrnáct, a hráli třináct inscenací? Vlastně, upřímně řečeno, jen dvanáct. Třináctá, Přidalova Pěnkava s Loutnou, měla minulé září jen premiérové představení a tu čtrnáctou, Pitínského Matku, jsme si zarouškovaní od ucha k uchu a opakovaně testovaní zahráli loni v listopadu jen pro sebe.

I Studiová scéna a její repertoár ale postupně od letošního září ožívají – a věříme, že v prosinci už ožijí naplno. Při maximálním využití prostorové kapacity provizorního zázemí můžeme mít ve Studiu na repertoáru nejvýš pět inscenací.

Už v srpnu se před diváky vrátila úspěšná inscenace Procházkova Ucha s A. Talackovou, D. Bambasem a J. Maryškem. Má za sebou čtyřicet repríz, velký ohlas streamovaného záznamu a byla také natočena prostorovou kamerou a je nabízena v projektu Brejlando. V září jsme obnovili právem poptávanou inscenaci dvou jednoaktovek Václava Havla: Motýl na anténě a Audience s excelentními výkony S. Postlerové, J. Kotrbaté, J. Maryška jako Sládka a M. Holého jako Vaňka. Od listopadu se dalších repríz dočká oceňovaná hra naší dramaturgyně Barbory Hančilové Za dveřmi s J. Kotrbatou, A. Elsnerovou, T. Císařovou, O. Krausem, D. Bambasem a P. Rímským.

Pro diváky vlastně úplně nová bude inscenace „malé noční hry“ Antonína Přidala Pěnkava s Loutnou. Tento krásný básnický text o vítězném zápasu lidské duše s poraženectvím a skepsí získává v souvislostech všeho, co jsme za rok a půl covidového pustošení prožili, nečekaně silný význam. V režii K. Duškové hrají J. Kotrbatá, A. Talacková a R. Rázlová.

Věříme také, že mateřské povinnosti dovolí M. Děrgelové vrátit se již brzy k titulní postavě sociální grotesky J. A. Pitínského Matka, jednoho z nejpozoruhodnějších scénických textů začátku devadesátých let. V režii B. Maškové dále hrají: S. Rojková, J. Kotrbatá, K. Rímský, J. Maryško, D. Benedikt a M. Adamczyk.

Pokud vše vyjde podle plánů, a my doufáme, že ano, obnovíme také na Studiové scéně projekt scénických črt Nepodvolení a po Karlu Krylovi (Děkuji za nezdar), k němuž se vrátíme, uvedeme i připravený večer o Ivanu Magoru Jirousovi s názvem Drž hubu a nic se ti nestane. A také volné cykly přednášek a Večerů bez líčidel.

Studiová scéna a její repertoár se těší na vaši návštěvu!

Þ