Ü
2021 2022

ČERVENEC

SRPEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVENEC

SRPEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

ČERVEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / IX - KVĚTEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘED OPONOU

Tomáš Töpfer

ředitel Divadla na Vinohradech

Jako malý chlapec jsem měl rád pohádky. Uměl jsem číst už jako dítko předškolního věku, a zatímco se ostatní učili „máma má mísu“, „my máme maso, ó, my se máme“, četl jsem si pod lavicí. V pohádkách, alespoň většinou, vítězí dobro nad zlem. Bohatý lakomec bývá poražen, v lepším případě polepšen. Ne dosti mě však tento model připravil na dospělost. V životě to je často docela jinak. Zlo a hrubost vítězí a pýcha bohužel nepředchází pád. Když se nepodaří, aby „pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí“, obvykle pak v poslední naději spoléháme na „boží“ soud, o němž však není jisto, zda vůbec existuje, a nemůžeme ani prozkoumat jeho pravomocné rozsudky. Když se ve vzpomínkách vrátím k pohádkám, uvědomuji si, jak byly ideově zabarvené, o těch filmových nemluvě, neboť nám vštěpovaly, že zlí jsou ti bohatí a čestní ti chudí. Urození jsou nabubřelí a pyšní, aby si nakonec princezna vzala obyčejného, leč čestného zahradníka či kováře. Zjišťuji časem, jak mě ty pohádkové příběhy ovlivnily na celý život. Jak nedůvěřivý jsem k bohatým a jsem překvapen, že právě oni jsou ochotni platit výzkum léčby rakoviny, kosmický program, jenž posouvá lidstvo ve vědeckém poznání, investují do ekologie a do vzdělání. A to vítězství dobra nad zlem? Každý přece viděl Princeznu se zlatou hvězdou na čele. Tam dobrý král Radovan tasí se slovy „Možná jinde se vás bojí, ale tady u nás se vás neleknem“ a všichni se vysmějí králi Kazisvětovi. Jenže to je pohádka. V životě vidím, jak se krále Kazisvěta bojíme a jak necháváme zlo vítězit nad dobrem. Škoda že věk pohádek už mám za sebou.

Þ