Ü
2021 2022

LEDEN

ÚNOR

ČERVENEC

SRPEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVENEC

SRPEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

ČERVEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / VI - ÚNOR

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

NA JEVIŠTI

Teď, anebo nikdy: Don Quijote a Sňatky naposledy…

Zuzana Paulusová

Ondřej Brousek (Sancho Panza) a Tomáš Pavelka (Don Quijote)
v inscenaci Zmoudření Dona Quijota, r. Martin Čičvák, 2019
Milí diváci, zveme vás na derniéry inscenací Zmoudření Dona Quijota (24. února) a Sňatky z rozumu (28. března). Pokud jste některou z nich ještě neviděli, stojí za to zapsat si příslušný termín do diáře. Každá inscenace je jiná a obě jsou rozhodně hodny pozornosti. Nenechte si je ujít!

„Zdá se, že budeme ochraňovat ctnost a pomáhat chudým. Podnikneme patrně rozmanitá dobrodružství pro krásnou a přísnou paní, kterou milujeme. Budeme také očividně potulnými rytíři…“ vysvětluje Sancho Panza, sluha rytíře Dona Quijota, co se asi bude odehrávat na cestě, na niž se oba právě vydávají. Tedy Sancho by raději zůstal doma, cesta za láskou, rytířskou slávou, za vítězstvím dobra a za krásnou Dulcineou je výhradně Quijotův nápad. A začíná příběh o střetu ideálu s realitou, představy a skutečnosti, o iluzi a procitnutí z ní…

Slavná dvojice, „rytíř smutné postavy“ Don Quijote se svou koňskou herkou a jeho oddaný sluha Sancho Panza, i vysněná Dulcinea jsou díky známému Cervantesovu románu archetypálními postavami světové literatury, odkud si je „tvořivě vypůjčil“ český básník a literát Viktor Dyk a napsal své Zmoudření Dona Quijota. Dyk (1877–1931) patřil ke generaci, která v devadesátých letech 19. století se svými touhami po samostatnosti a modernizaci české společnosti v tehdejším Rakousku-Uhersku utrpěla řadu porážek, a téma rozporu mezi ideálem a nemožností jeho naplnění se ho hluboce dotýkalo.

Co se stane, když Dykův Don Quijote po různých peripetiích konečně opustí své sny o ideálním světě a – účinně léčen pragmatickými přáteli ze svého bláhového počínání – konečně nahlédne skutečnost? Co myslíte, zmoudří? A mimochodem, jak jsme na tom se svými ideály a „zmoudřením“ my, lidé počátku 21. století?

Sabina Rojková (Marie) a Tomáš Dastlík (Martin Nedobyl)
v inscenaci Sňatky z rozumu, r. Radovan Lipus, 2018
Dykovu hru inscenovali vinohradští divadelníci poprvé v roce 1914 (v režii F. Zavřela hráli v hlavních rolích B. Zakopal a V. Vydra na scéně F. Kysely) a tato in­scenace se jako umělecký počin dostala až do učebnic dějin divadla. Více než sto let poté se k této krásné hře Vinohradské divadlo znovu vrátilo, v režii M. Čičváka titulní role vytvořili T. Pavelka a O. Brousek, dále hrají O. Brousek ml., E. Režnarová, Z. Vejvodová, A. Procházka, N. Konvalinková a další.

„My jsme si s Valentinou představovali, že tu vyroste město jako z cukru, široké ulice, moderní domy, uprostřed náměstí, sad, kostel, možná i divadlo,“ říká Martin Nedobyl ve druhém dějství jevištního eposu Sňatky z rozumu, který vznikl ke 110. výročí otevření Vinohradského divadla. Inscenace je poctou a díkem našim předkům, kteří tuto představu skutečně naplnili a „na na zelené louce“ (a to doslova) vybudovali město Královské Vinohrady (jehož dominantou je kromě kostela sv. Ludmily i naše divadlo) a k nim tehdy přidružený Žižkov. Autor textu Jan Vedral vycházel ze dvou prvních dílů stejnojmenné románové pentalogie Vladimíra Neffa a uvedl na jeviště dramatické příběhy rodin Bornů a Nedobylů, typických zakladatelů naší moderní společnosti, odehrávající se ve 2. polovině 19. století. „Idealističtí snílci Bornové a pracovití, pragmatičtí Nedobylové jsou dvě podoby janusovské tváře českého národního charakteru,“ říká Jan Vedral. Na jevišti sledujeme pestré soukromé osudy hrdinů, ovlivňované „velkými dějinami“ –

společenskými změnami v Českém království, tehdy součásti Rakousko-uherské monarchie. Díky těmto příběhům se můžeme k našim předchůdcům o něco víc přiblížit, docenit jejich úsilí a odhodlání, pochopit jejich vzlety i jejich limity a těšit se z výsledků, jichž dosáhli a které nám, dalším generacím, předali.

Inscenace v režii R. Lipuse je působivou freskou se spoustou výborných hereckých výkonů. Zároveň představuje první díl volně koncipované trilogie, která se snaží mapovat a reflektovat vývoj české společnosti od 19. století (druhým dílem je inscenace Český román, třetí díl je ve stadiu přípravy). Hrají: J. Satoranský, J. Šťastný, Š. Vaculíková, Z. Vejvodová, T. Dastlík, A. Talacková, S. Skopal a další.

Více informací a vstupenky zde: Zmoudření Dona Quijotastupenky, Sňatky z rozumu.

Þ