Ü
2021 2022

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / II - ŘÍJEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

STUDIOVÁ SCÉNA

Komorní inscenace pod křídly andělůJan Vedral

Na úrovni, kde se nad jevištěm skrývá mechanika provaziště, byla nejprve v divácké části, bezprostředně pod křídly dvou soch andělů galerie, a to i s místy k stání. Při poslední velké rekonstrukci divadla v sedmdesátých letech byla zrušena, a tak nás, kteří sem chodívali „na bidýlko“, už mnoho nezůstalo. Místo galerie vznikla druhá zkušebna, které se zvyklo říkat „nová“. V „nové zkušebně“ pak v devadesátých letech vybudovalo divadlo na návrh scénografa K. Glogra komorní studiové hlediště a scénu pro šedesát diváků. Zkoušelo se tu a občas po večerech i hrálo. Novou zkušebnu jsme před několika lety překřtili na Studiovou scénu; stalo se to ve chvíli, kdy se zde vytvořil repertoár programu Česká a slovenská komorní hra.

Regina Rázlová (Stará osoba), Antonie Talacková (Loutna) a Jana Kotrbatá (Pěnkava) v inscenaci Pěnkava s Loutnou

Od podzimu roku 2012, kdy tento program – a přiznejme, že spíše intuitivně – zahájila inscenace Topolovy Kočky na kolejích, jsme zde postupně nastudovali čtrnáct a hráli třináct inscenací čtrnácti autorů. Slovenského klasika J. Barče-Ivana a současného dramatika V. Klimáčka vedle J. Topola a dalších velikánů moderního českého dramatu: P. Landovského, M. Uhdeho, L. Smočka, J. Procházky, V. Havla, A. Přidala. Uvedli jsme hru současné královny českého dramatu L. Lagronové i v zásadě debutantské texty autorek T. Verecké, M. Frydrych Gregorové a B. Hančilové. Odehrálo se zde za ta léta několik stovek představení a diváci si zvykli za komorními hrami vystoupat do Studiové scény čtyři patra.

Jsme hrdí na to, že zde – jako jediné české divadlo – rozvíjíme s poměrným diváckým ohlasem dramaturgický program, který se pečlivě zabývá „českou divadelní mateřštinou“. Rozumějme, nejen v oblasti jazykové, ale především v tom, jak autorky a autoři ohledávají a reflektují naše české životy, jejich naděje, zklamání a neopakovatelné zkušenosti. Nastudovali čtrnáct, a hráli třináct inscenací? Vlastně, upřímně řečeno, jen dvanáct. Třináctá, Přidalova Pěnkava s Loutnou, měla minulé září jen premiérové představení a tu čtrnáctou, Pitínského Matku, jsme si zarouškovaní od ucha k uchu a opakovaně testovaní zahráli loni v listopadu jen pro sebe.

I Studiová scéna a její repertoár ale postupně od letošního září ožívají – a věříme, že v prosinci už ožijí naplno. Při maximálním využití prostorové kapacity provizorního zázemí můžeme mít ve Studiu na repertoáru nejvýš pět inscenací.

Už v srpnu se před diváky vrátila úspěšná inscenace Procházkova Ucha s A. Talackovou, D. Bambasem a J. Maryškem. Má za sebou čtyřicet repríz, velký ohlas streamovaného záznamu a byla také natočena prostorovou kamerou a je nabízena v projektu Brejlando. V září jsme obnovili právem poptávanou inscenaci dvou jednoaktovek Václava Havla: Motýl na anténě a Audience s excelentními výkony S. Postlerové, J. Kotrbaté, J. Maryška jako Sládka a M. Holého jako Vaňka. Od listopadu se dalších repríz dočká oceňovaná hra naší dramaturgyně Barbory Hančilové Za dveřmi s J. Kotrbatou, A. Elsnerovou, T. Císařovou, O. Krausem, D. Bambasem a P. Rímským.

Pro diváky vlastně úplně nová bude inscenace „malé noční hry“ Antonína Přidala Pěnkava s Loutnou. Tento krásný básnický text o vítězném zápasu lidské duše s poraženectvím a skepsí získává v souvislostech všeho, co jsme za rok a půl covidového pustošení prožili, nečekaně silný význam. V režii K. Duškové hrají J. Kotrbatá, A. Talacková a R. Rázlová.

Věříme také, že mateřské povinnosti dovolí M. Děrgelové vrátit se již brzy k titulní postavě sociální grotesky J. A. Pitínského Matka, jednoho z nejpozoruhodnějších scénických textů začátku devadesátých let. V režii B. Maškové dále hrají: S. Rojková, J. Kotrbatá, K. Rímský, J. Maryško, D. Benedikt a M. Adamczyk.

Pokud vše vyjde podle plánů, a my doufáme, že ano, obnovíme také na Studiové scéně projekt scénických črt Nepodvolení a po Karlu Krylovi (Děkuji za nezdar), k němuž se vrátíme, uvedeme i připravený večer o Ivanu Magoru Jirousovi s názvem Drž hubu a nic se ti nestane. A také volné cykly přednášek a Večerů bez líčidel.

Studiová scéna a její repertoár se těší na vaši návštěvu!

Þ