Ü
2022 2023

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

ČERVENEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / I – srpen/září

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘED OPONOU

Tomáš Töpfer

ředitel Divadla na Vinohradech

Dobru, pravdě a kráse. Tato slova dali do vínku zakladatelé Městskému divadlu na Královských Vinohradech v roce 1907. Jsou ve zlatém písmu k vidění na fasádě divadla. Ovšem z jeho zadní strany. Jak dostát odkazu našich předků? Dobru! Co je dobro? V pohádkách většinou zvítězí proti zlu. V životě už je to složitější. To, co je dobré pro druhého, nemusí být dobré pro mě, a naopak. Ovšem naštěstí je mezi námi dost sociálních inženýrů, kteří vědí lépe než my sami, co je pro nás dobré, a tak páchají dobro i proti naší vůli. Pravdě? Víme přece, že pravda vítězí. No, jak kdy. V době informací a dezinformací to má pravda nahnuté. Měli bychom se ovšem naučit rozlišovat pravdu od informace. Za pravdu už mnoho lidí položilo život (např. mistr Jan Hus). Za informaci ne. Tedy ne každá informace musí být pravda. Kráse? Myslím, že bychom se na ideálu krásy asi shodli. Ovšem právě ten ideál se mění s dobou. Všimněte si jen starých filmů, jak se dobový ideál krásy od dnešního liší. Krása je spíše věcí konvence a ty se v čase mění a vyvíjejí. Opakem krásy je ošklivost. Ovšem říká se, třeba o mužích: Ten je tak ošk­livý, až je krásný. Čert aby se v tom vyznal. Budeme se tedy snažit ta tři slůvka na fasádě ctít. Dobru, pravdě a kráse. I když to jsou, jak vidíte, pojmy dosti relativní. Snad proto jsou až na zadní straně divadla.