2019 2020

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ŘÍJEN

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / III - LISTOPAD

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘIPRAVUJEMEShakespearova krajina duše

Barbora Hančilová

Romantická komedie Williama Shakespeara oslavuje nejrůznější podoby lásky, svobodu a laskavost.

První čtená zkouška inscenace Jak se vám líbí

Začátek je temný: hra začíná na vévodském dvoře, místě intrikaření a politikaření, které v mnohém připomíná současný složitý svět. V téhle společnosti všechny zajímá hlavně zisk a za skvělou zábavu jsou považovány zápasy podobné dnešnímu wrestlingu. Uzurpátor Frederick (Tomáš Dastlík) vnímá lidi i přírodu kolem sebe především jako zdroj, z něhož může týt. (Tím může připomenout některé současné mocné…)

Frederickova dcera Célie (Tereza Císařová) a jeho neteř Rosalinda (Šárka Vaculíková) společně uprchnou do Ardenského lesa. Utíkají v přestrojení, Rosalinda dokonce v mužském. A v lese potkává mladého Orlanda (Marek Adamczyk), který sem uprchl před vražednými plány vlastního bratra. Orlando je do Rosalindy zamilovaný, ale v mužském převleku ji nepoznává, a ona nesmí svou pravou totožnost prozradit.

A tak v mužském převlečení začíná Orlandovu lásku zkoušet… Společenské role se převracejí a oba mladí lidé nacházejí v přírodě i něco ze své vnitřní svobody a přirozenosti.

Do Ardenského lesa se ovšem uchylují i další postavy, kouzelná moc lesa je proměňuje, zamilovávají se a nacházejí vlastní ztracenou laskavost. Prostředí lesa působí i na jejich vnitřní stav – na „krajinu jejich duše“. Teprve až „nelítostnou džungli“ dvora nahradí stromy a příroda, mohou najít i vnitřní harmonii.

Oblíbená komedie Jak se vám líbí je silně inspirována dobovou pastorální poezií. Sen o útěku od „zlé“ civilizace do druhého ráje na zemi provází lidstvo od jeho počátků. Kdo by netoužil aspoň čas od času utéct od shonu, loktaření a záplavy informací o politických problémech do lesa nebo k moři! Náš krátkodobý exil se dnes jmenuje dovolená. V Jak se vám líbí hledají postavy v disharmonickém světě znovu rovnováhu – a nacházejí ji v sobě navzájem.

Shakespeare přitom kromě mileneckých párů do hry přivádí postavy, které se mileneckému poblouznění vysmívají a baví diváky – šaška Prubíře (Václav Vydra) a melancholického Žaka (Daniel Bambas) – intelektuála a věčného kritika. V Žakovi si Shakespeare načrtl předstupeň postavy Hamleta, tuto tragédii začal psát hned po Jak se vám líbí.

Kromě témat moci, lásky a přírody se Shakespeare ve hře zabývá i uměním samým. Často paroduje naivní básnění, zároveň však vpisuje do textu velké množství písniček, kvůli nimž někteří teoretici nazývají tuto komedii předchůdkyní muzikálové formy. Právě kvůli neobvyklým formálním postupům, kdy autor mísí žánry a hraje si s nimi, milovali Shakespeara romantičtí básníci jako Byron a Shelley. Shakespearovu citovost a nadhled obdivují i nové generace „romantiků“.

Komedie Jak se vám líbí nejúžeji navazuje na Shakespea­rovu básnickou tvorbu, těsně před ní napsal v rychlém sledu své epické milostné básně Venuše a Adonis, Znásilnění Lukrécie a v roce 1599 mu – bez jeho svolení – poprvé vydali dva z jeho slavných sonetů.

Přijďte se přenést od nevlídného vévodského dvora do Ardenského lesa, malého kousku zatím nedotknuté přírody, a spolu s Rosalindou a Orlandem se zasnít, a snad i zamilovat. Slavnou komedii velkého alžbětinského autora uvedeme poprvé 13. prosince v režii Juraje Deáka.