2018 2019

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/VIII - DUBEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIIÉRAAhoj, krásko! (Linda)

Jan Vedral

Šestnáctiletá Bridget (Sabina Rojková), mladší dcera protagonistky naší hry Lindy (Kateřina Brožová), si stěžuje, jak obtížné je pro ni vybrat si pro konkurz v dramatickém kroužku monolog ze Shakespearových her. Vadí jí, že by měla hrát Julii či Ofélii, které jsou jen součástí příběhů mužů. Jako by příběhy žen spočívaly zejména v tom, zda se s nimi hrdina hry ožení. Takové ženy jsou podle ní oběťmi mužských příběhů. Bridget touží hrát postavu, která sama rozhoduje a svými činy určuje ostatním ve hře podmínky, na něž je nezbytné reagovat. Nakonec se, přes matčin odpor, výhrady otce, učitele Neila (Petr Rychlý), a posměch nevlastní starší sestry Alice (Šárka Vaculíková) rozhodne připravit si na konkurz monolog snad nejobtížnější mužské postavy, kterou velký ostrovan napsal – totiž Krále Leara.

Otakar Brousek ml. (Dave), Šárka Vaculíková (Alice), Markéta Frösslová (Amy), Barbora Poláchová (Stevie),
Sabina Rojková (Bridget) a Kateřina Brožová (Linda) na zkoušce inscenace Ahoj, krásko! (Linda)

Král Lear je opravdu příběh protagonisty, muže, který ve své sebezahleděnosti uvěří všemu, čím sám sebe obelhával. Během bouře dramatu přijde nejen o svou moc a království, ale i o svou rodinu, o představy o svých dětech, o vše, co považoval za hodnoty a jistoty svého života a co se ukázalo být falší a lží.

Bylo by asi přehnané tvrdit, že dnes vysoce uznávaná ostrovní dramatička Penelope Skinner (narozená roku 1978) napsala a roku 2015 na scéně Royal Court Theatre uvedla ženského Krále Leara. Její hra se neodehrává v mytologickém světě, ale v současnosti, namísto poeticky expresivního a filozoficky bohatého blankversu je napsána svižným dialogem, odpovídajícím konverzačním tradicím britského dramatu. Nejde zde o pád království, které je současně obrazem světa, ale o konec kariéry emancipované marketingové manažerky, která je náhle, po padesátce, shledána svým oportunistickým šéfem a generačním vrstevníkem Davem (Otakar Brousek ml.) jako nezpůsobilá porozumět dnešnímu trhu a pochopit současné trendy. Ty údajně chápe její pětadvacetiletá rivalka Amy (Markéta Frösslová), která intrikuje s pragmatickým mileniálem Lukem (Marek Lambora nebo Jiří Roskot), aby Lindu ve firmě „sesadila z trůnu“. Nejde tedy o krizi aristokracie a její moci, ale o krizi meritokracie a jejího konceptu světa.

Bylo by ovšem také vrcholně nepozorné považovat odkaz k příběhu zaslepené bláhovosti a následného hlubokého pádu Krále Leara jen za ozdobu textu. Penelope Skinner je nejen žena, ale i přesvědčená a přesvědčivá ženská autorka. Dnešním ženám a jejich osudům rozumí a dokáže je napsat. Zdařile vytvořila velký ženský příběh s výraznou dramatickou protagonistkou, v její hře je ostatně více ženských rolí než těch mužských (skóre 5 žen : 3 muži). Linda, obdivuhodná žena, která se v převážně mužském korporátním světě vyšvihla a získala respekt, ceny a autoritu, nečekaně narazí na krutou skutečnost generační obměny. Svět zásluhovosti a úspěchem odměněného postavení bere za své nejen v této hře. Většina těch, kdo přesáhli padesátku, chápe, co to znamená, když se člověk náhle stane pro své okolí „neviditelným“, když mu nikdo nenaslouchá a když včerejší velká vítězství dnes nemají žádnou hodnotu. Nejen ženy proto porozumějí nespravedlnosti, která se Lindě děje. Soucítíme s ní, když nenajde oporu u svých dcer (a má přece skvělou rodinu!), i když odhalí manželovu trapnou nevěru. Držíme jí palce, když se rozhodne celou tu pro ni nevýhodně rozehranou pracovní a rodinnou partii změnit.

Kdyby autorka zůstala jen u toho, bylo by snad namístě mluvit o trochu sladkobolné hře. Ale Penelope Skinner jde dál – je-li její protagonistka strůjcem příběhu, a ne jeho obětí, musí nezbytně v jednu chvíli nastoupit okamžik, kdy si uvědomí, že to, co se jí děje, celé to řítící se životní ztroskotávání, je důsledkem pravidel, která si nejen sama osvojila při budování svého života, ale která také sama – jako marketingový expert – spoluvytvářela. Stejně jako Learovi jí život předloží účet, jehož minusovou položkou je sebeobelhávání.

Jedinečnými přednostmi novinky Penelope Skinner je silný příběh, odehrávající se ve světě, kterému, stejně jako jeho postavám, rozumíme, neboť je – přes všechny ostrovní odlišnosti – hodně podobný tomu našemu. Dále svižně předvedený, překvapivý děj, silné emoce, dobře napsané postavy, konverzační lehkost často komediálního rázu. Především však nezjednodušující, lidským porozuměním nás oslovující úsilí dobrat se poctivé pravdy o našem životě v stále rychleji se proměňující a stále hodnotově nejistější současnosti.

 Premiéra 17. května 2019