2018 2019

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/IX - KVĚTEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIIÉRALinda – britská novinka v české premiéře

Jan Vedral

Postavení ve společnosti, zajišťující příjem, autoritu i sebevědomí, začaly poválečné generace budovat na pracovním výkonu a úspěšnosti. V meritokracii, česky „vládě nadaných“, která ruší privilegovanost rodu, třídy i majetku, viděly příležitost, jak utvářet svůj život v souladu se společenskou shodou, jež oceňuje vlohy, schopnosti a vytrvalé, cílevědomé úsilí.

Hrdinka hry britské autorky Penelope Skinner (* 1978) Linda, čerstvá padesátnice, střední manažerka korporace zabývající se výrobou a prodejem kosmetických produktů, matka dvou dospívajících dcer a držitelka deset let starého významného ocenění za marketingovou kampaň, přijala při utváření svého života koncept meritokracie za svůj. Nyní se právem zásluhovosti domnívá, že stojí na vrcholu své kariéry a čekají ji zralá léta, kdy bude sklízet plody mnohaleté dřiny, při níž jí zaměstnání a soukromý život splynuly do jednoho toku povinností, jež se snažila plnit vždy co nejlépe a nejefektivněji. Ale všechno se najednou sesype, a Linda, která této představě spokojeného a naplněného života dala vše, stojí nad troskami svého životního snu s prázdnýma rukama.

Vizuál k inscenaci Ahoj, krásko! (Linda)

S Lindiným příběhem se, soudě podle ohlasů londýnského a offbroadwayského uvedení hry, ztotožňují přirozeně zejména ženy. „Proč si některé z nás po padesátce začnou připadat neviditelné? Proč nikdo neposlouchá to, co říkáme? Byla jsem protagonistkou vlastního života, a najednou si začínám připadat zbytečná.“ Těmito slovy hru Linda otevírá, když prezentuje návrh reklamní kampaně určené ženám bojujícím s obavami ze stáří. Jsou to tytéž potenciální zákaznice, které před deseti lety získala slavnou kampaní vyjadřující přesvědčení, že každá žena může být krásná a žádoucí, je-li sebevědomá.

Jenže doba se změnila. Dnes komerční úspěch nezajistí, posilujeme-li u oslovované klientely sebevědomí, ale dokážeme-li vyvolat strach. Lindina prezentace neuspěje a přednost dostává koncept marketingové kampaně připravený její novou, mladou kolegyní, bývalou spolužačkou její dcery. Takové zhroucení jistot, které jsme si léta namlouvali, postihuje všechny, kdo rozvrhli svůj život s důvěrou ve fungování zásluhovosti, která jim zabezpečí stabilitu. Proto Lindin příběh zasáhne každého citlivého diváka. Náš život se neustále proměňuje, deset let staré Lindino vyznamenání dnes pro její oponentku Amy nemá žádnou hodnotu. „Žít touto chvílí“ je jistě opojné, ale v tekutých píscích okamžitosti nelze postavit nejen základy budovy, ale ani vlastní rodiny. Tyto obavy a zklamání, které prožíváme, jsou živnou půdou pro obchodníky se strachem a nenávistí vůči jakýmkoli elitám.

Scénograf D. Bazika vytvořil pro vinohradskou inscenaci režiséra Juraje Deá­ka scénu připomínající dnes tak módní technicistní „open space“. Soukromé je zde otevřeno veřejnému, jsme stále dostupní, sledovaní, obklopeni všudypřítomným marketingem. V tomto korporátním světě Linda (Kateřina Brožová) prožije své drama. Generační pracovní konflikt s ambiciózní Amy (Markéta Frösslová) se neodbytně propojí s kritickým vyhrocením vztahů Lindy jako matky k jejím dospívajícím dcerám, „týnovsky“ vzpurné Bridget (Sabina Rojková) a frustrované Alici (Šárka Vaculíková). Selžou i muži Lindina „světa jistoty“; její vrstevník a šéf Dave (Otakar Brousek ml.) zaujme oportunní postoj a manžela Neila (Petr Rychlý) nachytá Linda při trapné nevěře s mladou rockerkou Stevie (Barbora Poláchová nebo Iva Vejražková). Lindiny slabosti zneužije i sympatický mileniál Luke (Marek Lambora nebo Jiří Roskot). Hra Ahoj, krásko! (Linda) vás osloví, pobaví a dojme. Není to hra o výjimečných lidech ve vzdálených dobách nebo neexistujících světech: je to obraz našich vlastních životů. A výraz toho, že pro divadlo nejsou lidé se svými obavami a nejistotami neviditelní. „Haló, slyšíme vás. Vidíme vás. Nejste v tom sami.“

Česká premiéra 17. května, další reprízy 21., 23. a 31. května 2019