2018 2019

ZÁŘÍ

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/X - ČERVEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIIÉRAZa dveřmi: Postav dům, zasaď strom

Vladimír Čepek

Postav dům, zasaď strom, zploď syna, praví známé české pořekadlo. A právě první dvě věci z tohoto seznamu udělal za první republiky Josef Sedlický pro svou vyvolenou Almu, rozenou Neubauerovou, aby si ji mohl vzít. Ten dům postavil na pražské Ořechovce, kam si Almu přivezl z Vídně. Ona pak z domu vytvořila skutečný domov, vdechla mu život. Strom, který Josef zasadil, byl ořešák. Jen zplodit syna se mu nepodařilo, Alma mu dala dvě dcery, Kristýnu a Alžbětu. Po její smrti pomáhá starší Týna otci s výchovou mladší Běty. A právě vztah obou dcer k jejich otci a k sobě navzájem a zároveň to, jak byly tyto vztahy ovlivněny dějinnými událostmi bouřlivého, ale krásného dvacátého století, tvoří jednu dějovou linii příběhu nové inscenace na Studiové scéně s názvem Za dveřmi.

Druhá dějová linka příběhu se odehrává v současnosti, kdy ve stejné vile bydlí Josefova pravnučka Anna se svým manželem Slávkem a jejich synkem Josífkem. Slávek pracuje na nižší manažerské pozici v bance, Anna je s malým synem na rodičovské dovolené a stará se o dům (jehož část kvůli nákladné rekonstrukci pronajímají na Airbnb) a jejich manželství je zdánlivě spokojené. Ovšem Anna touží odhalit tajemství rodinné historie, čemuž věnuje stále více času a úsilí, a v pronajímané části domu se ubytuje David, jehož Anna kdysi znávala a který se v Praze objevuje jistě čistě náhodou. A věci se začnou měnit…

Jana Kotrbatá v inscenaci Za dveřmi, v pozadí zleva Andrea Elsnerová, Pavel Rímský a Tereza Terberová

Barbora Hančilová, jinak kmenová dramaturgyně Divadla na Vinohradech, měla na Studiové scéně premiéru coby autorka. Tedy premiéru vinohradskou, protože přes své mládí už je dramatičkou, jejíž hry pronikly na česká jeviště. Na podzim roku 2011 uvedlo Studio Švandova divadla její hru Kai/Abe 2011, za hru Malé závislosti, která se hrála v Divadle DISK pod názvem Kamarádi, získala čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda Schorma. Její text Identity vyhrál Dramatickou soutěž 2017, její prozatím poslední dílo Trollové mezi námi se od října loňského roku hraje ve Studiu Švandova divadla. Pro Divadlo na Vinohradech vytvořila krásný text s velmi silným příběhem, v němž se minulost prolíná s přítomností a jenž ukazuje, jak dokáže minulost determinovat současnost. A kromě humorných momentů klade také velmi silné otázky, především o tom, zda je správné držet se svých kořenů a spravovat a ctít dědictví minulých generací, nebo je lepší od všeho utéct a začínat svůj život úplně znovu někde úplně jinde.

Hru Za dveřmi režíruje talentovaná mladá režisérka Barbora Mašková, dosud ještě studentka DAMU, jejíž absolventské inscenace byly v této sezoně k vidění v Divadle DISK. Její citlivá režie pracuje mimo jiné i s dobovými materiály – dokumenty a letáky nebo s rozhlasovými záznamy, které pomáhají k lepšímu pochopení a vzájemné souvztažnosti obou rovin příběhu. V tomto smyslu hrají důležitou roli také scéna a kostýmy. Ty (autorkou je Tereza Vašíčková) přispívají k přehlednosti a srozumitelnosti děje a důsledně oddělují obě časové roviny; u „historické“ části inscenace si pamětníci mohou zavzpomínat na módní trendy, či spíše uniformitu z dob socialistického realismu nebo zlatých šedesátých let. Scéna, kterou vytvořil Karel Čapek, je jednoduchá, ale zároveň velmi funkční. Evokuje krásu vily, v níž se všechno odehrává, zároveň je ale dostatečně strohá, vytváří pocit jisté neútulnosti nebo přílišné velikosti pro život mladé rodiny. Umožňuje také zrcadlení jednotlivých situací, což opět propojuje minulost se současností.

Inscenace Za dveřmi nabízí všem zúčastněným hercům velké příležitosti. V současné rovině rozehrávají Jana Kotrbatá jako Anna a Ondřej Kraus coby Slávek velmi přesvědčivý vztah mezi mladými manželi, který jim značně naruší Daniel Bambas v roli Annina kamaráda z mládí Davida. Ta část příběhu, která se odehrává v minulosti, nabízí velmi zajímavé možnosti pro Pavla Rímského (Josef Sedlický), Andreu Elsnerovou (Týnka) a Terezu Terberovou (Bětka), kteří v jednom večeru ve svých rolích zestárnou o dvacet, respektive v případě obou dam až o padesát let, a můžeme sledovat jejich vývoj od malých či mladých dívek až po zralé dámy.

Inscenace Za dveřmi měla premiéru 31. května.

Zveme vás na reprízy 19. června a 24. září 2019.

Vstupenky  zde