2018 2019

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ŘÍJEN

LISTOPAD

ZÁŘÍ

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/II - ŘÍJEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘED OPONOU

Tomáš Töpfer

ředitel divadla na Vinohradech

Tak už je nám sto let. Tedy republice. K tomuto úctyhodnému výročí se připravuje spousta akcí. Některé velkolepé, jiné neokázalé. Zdá se, že si budeme naši státnost připomínat tak intenzivně, až nás to možná bude mrzet. Ale je dobře, že jsme si vzpomněli. T. G. Masaryk měl kdysi říci, že státy se udržují těmi ideály, na kterých vznikly. Možná by bylo dobré si občas připomenout nejen čísla a výročí, ale také ty ideály. O nich se už tak často nemluví. Ostatně i divadla by se měla udržovat těmi ideály, na nichž vznikla. Protože jsme divadlo české, sluší se, abychom nezapomínali na ty, kdo v tomto druhém českém kamenném divadle pracovali a zanechali v jeho zdech svoji stopu.

Když budu rekapitulovat šest sezon našeho uměleckého vedení, musím nás něžně pochválit, i přesto, že prý „samochvála smrdí“. Projdete-li si náš repertoár, zjistíte, kolik českých her jsme dosud uvedli, a to jak klasických, tak současných, a kolik z nich bylo českými premiérami. Připomenu jen některé autory: K. Čapek, F. Langer, F. Šrámek, G. Preissová, V. Neff, P. Kohout, J. Topol, J. Vedral a kromě toho máme na Studiové scéně speciální program Česká a slovenská komorní hra (autoři jako M. Uhde, L. Smoček, P. Landovský, J. Procházka, T. Verecká, L. Lagronová, J. Barč-Ivan, M. Frydrych Gregorová, B. Hančilová…).

To je tedy náš skromný příspěvek k výročí republiky, který realizujeme šest let zcela neokázale a nejen k jednomu, byť významnému, jubileu. Nejsem si jist, zda v tomto směru nemáme dokonce prvenství. Cítíme to jako naši povinnost i jako odpovědnost vůči těm, kdo se o udržení ideálů naší vlasti zasloužili.