2018 2019

ČERVENEC

SRPEN

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/I - ZÁŘÍ

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

 

TŘI OTÁZKY (A JEDNA NAVÍC)pro Ing. Věru Slawinskou,
ekonomicko-provozní ředitelku DnV

Zuzana Paulusová

Divadlo na Vinohradech projde v budoucnu rekonstrukcí, která se bude týkat především technického zařízení (jevištních technologií atd.), ale i budovy divadla. Jak vypadá aktuální stav přípravných prací?

Obě akce (rekonstrukce technického zařízení i rekonstrukce budovy) a finanční prostředky na ně už byly schváleny zřizovatelem divadla a vlastníkem budovy – Magistrátem hlavního města Prahy. V současné době je schválena studie modernizace jevištní divadelní techniky. Jedná se zejména o výměnu pohonů jevištních stolů, novou točnu a modernizaci technologických zařízení horní scény (tahy). Už nějakou dobu se potýkáme s tím, že na stávající jevištní stoly je vydán havarijní výměr a my je nemůžeme používat při stavbě dekorací jednotlivých představení. To komplikuje výrobu nových dekorací, které jsou tím pádem složitější a dražší. Bylo třeba novým podmínkám přizpůsobit i stávající dekorace a některá představení musela být stažena z reper­toáru, protože už není technicky možné je provozovat. Co se týče celkové rekonstrukce budovy divadla, jsme ve fázi vypracování investičního záměru a studie. Probíhají práce na podkladech nezbytných pro projektanty: zaměření budovy, stavebně technický průzkum, pasportizace umělecko-řemeslných prvků a stavebně-technický průzkum.

Jak rozsáhlá bude rekonstrukce divadelní budovy a čeho se bude týkat?

Rekonstrukcí projde vnější plášť divadla i jeho interiéry. Jedná se o historickou budovu, k opravám je proto třeba přistupovat citlivě a ve spolupráci s památkáři respektovat stávající vzhled. Rekonstrukce by měla zvýšit komfort pro diváky po všech stránkách, měla by se i zlepšit akustika. Chtěli bychom vytvořit nové prostory pro prodej vstupenek a počítáme také s modernizací prostor pro občerstvení diváků před a během představení.

Začíná divadelní sezona 2018/19, jaký bude další postup příprav během ní?

V této sezoně nás čeká vypsání výběrového řízení na zpracování projektu modernizace jevištní divadelní techniky a následně na zhotovitele těchto zařízení. Pak bude následovat výběr dodavatele zhotovení projektu. Předpokládáme, že práce na projektu budou trvat zhruba 12 měsíců. Po dokončení projektu bude vše směřovat k výběru zhotovitele rekonstrukčních prací. Vzhledem k náročnosti realizace, administrativy a legislativy u obou akcí nejsme v tuto chvíli schopni odhadnout, kdy budovu obsadí stavebníci. Můj osobní typ je rok 2021.

Co z toho vyplývá pro provoz divadla a pro naše diváky v této sezoně?

Divadelní sezona 2018/2019 nebude přípravnými pracemi nijak ovlivněna a proběhne naprosto standardně. Budeme hrát a zkoušet stejně jako v sezonách minulých a zároveň budeme zdolávat přípravné práce k velké rekonstrukci. Proto vás zveme, vážení diváci, v této sezoně k návštěvě našich představení a můžeme se společně těšit, že za několik let bude interiér našeho divadla zářit novotou.