Ü

2023

2024

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2023/2024 / III – LISTOPAD

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘIPRAVUJEMENoc divadel 2023

Zuzana Paulusová

Noc otevřených divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který chce už deset let prezentovat divadlo „tak trochu jinak“ – tedy jinou formou, než jsou diváci zvyklí. V České republice koordinuje tento projekt Institut umění – Divadelní ústav od roku 2013. Cílem je zviditelnit jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové.

Vizuál k Noci divadel 2023

První Noci divadel v ČR se zúčastnilo přes 80 souborů z 24 českých a moravských měst a asi 40 000 návštěvníků. Počet zúčastněných souborů i počet diváků postupně vzrůstá a letos je před námi už 11. ročník Noci divadel – jako vždy třetí listopadovou sobotu – 18. listopadu.

I letos – stejně jako v předchozích letech – se do tohoto projektu zapojuje i Divadlo na Vinohradech.

A co pro vás bude připraveno?

Už poněkolikáté připravujeme v prostoru foyer na II. balkoně výstavu a na podvečer Noci divadel je plánována vernisáž. O loňské Noci divadel jsme zahajovali výstavu s názvem Pavlíčkovo divadlo hvězd, zahrnující výběr fotografií oblíbených vinohradských herců, které do souboru angažoval ředitel František Pavlíček. Těší nás, že si ji mnoho diváků během roku se zájmem prohlíželo před představeními nebo o přestávkách, a věříme, že stejný zájem vzbudí i nová výstava, tentokrát zaměřená na tvorbu dlouholetého vinohradského scénografa Karla Glogra. Proč jsme pro letošek vybrali scénografickou výstavu?

„Chceme připomenout obor, který má na finální podobě každé inscenace výrazný podíl,“ vysvětluje kurátorka výstavy doc. Vlasta Koubská. „Nejde zdaleka jen o výtvarné řešení scény a kostýmů, v oboru se snoubí výtvarné i dramatické umění, literatura i historie, imaginace i technika. Podoba scénického prostoru vzniká ve fantazii scénografa a skýtá nekonečné množství variant řešení. Může pracovat s nadsázkou, metaforou, momentem překvapení. Zhmotňuje prostor, který si mnozí neumí ani představit.“

Scénický návrh Karla Glogra k inscenaci Zpívající Benátky, r. Jiří Menzel, 1999

Karel Glogr patří k nejvýraznějším scénografům Divadla na Vinohradech, během šestadvaceti let (1991–2017) zde vypravil 38 inscenací, především s režiséry Janem Burianem, Ladislavem Smočkem, Jiřím Menzelem, Jakubem Korčákem, Petrem Kracikem, Vladimírem Strniskem, Jurajem Deákem, Hanou Burešovou a dalšími. Jeho vidění scénografie výrazně ovlivnilo porevoluční podobu tohoto oboru, která byla spojena s výraznou analytickou prací s dramatickým textem, tvorbou celkové koncepce inscenace i jistou hravostí. Jeho velký umělecký vklad si nepochybně zaslouží pozornost a připomenutí právě touto výstavou. Výraznou stopu zanechal K. Glogr také projektem přeměny půdní zkušebny Divadla na Vinohradech (1990) na komorní scénu pro šedesát diváků.

A právě pro tento prostor – pro současnou Studiovou scénu – připravujeme jako druhou část Noci divadel scénické čtení připomínající 100. výročí narození již zmíněného Františka Pavlíčka (nar. 20. 11. 1923), který byl ředitelem Vinohradského divadla v letech 1965–70.

I přes poměrně krátkou dobu svého působení Pavlíček divadlo významně ovlivnil – díky zajímavé dramaturgii, kterou prosazoval, zájem diváků o vinohradskou scénu výrazně vzrostl, v duchu své koncepce „divadla hvězd“ angažoval řadu talentovaných herců a hereček a dotvořil tak výborný a silný herecký soubor a také – a to málokdo ví – díky svému vlivu zastavil dlouho plánovanou přestavbu divadla v duchu socialistického realismu, která by byla budovu divadla nevratně poškodila. Pavlíček byl pro své politické postoje z funkce ředitele odvolán na jaře 1970 a jeho odvoláním vlastně začalo v DnV období normalizace. Mnohostrannou tvůrčí osobnost Františka Pavlíčka, který je kromě jiného také autorem našeho národního vánočního hitu – scénáře k pohádce Tři oříšky pro Popelku (nenapsal ho pod svým jménem) – připomeneme scénickým čtením s názvem Zakázaní a vykázaní aneb Na této schůzi se nebude diskutovat.

Přesný program vinohradské Noci divadel najdete včas na našem webu.