Ü

2023

2024

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2023/2024 / X – ČERVEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRAVečer tříkrálový aneb Cokoli chcete:
Komedie plná hravosti

Jiří Janků

V dubnu začal soubor Vinohradského divadla pod vedením režiséra a uměleckého šéfa Juraje Deáka zkoušet novou inscenaci, kterou je Shakespearova komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Hra, jež bývá mnohými odborníky označována za jednu z nejlepších autorových komedií, se vyznačuje velikou mírou hravosti a odzbrojujícího situačního i slovního humoru, který je ovšem střídán momenty naplněnými velkou hořkostí a beznadějí. Z hlediska dnešního žánrového vnímání bychom s klidem tento text mohli označit za tragikomedii, přičemž komediální i tragické motivy se velmi důvtipně prolínají ve vyvážené symbióze.

Foto ze čtené zkoušky komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Zleva Dominick Benedikt (Sebastian),
 Elizabeth McIntosh (Viola), Petr Matyáš Cibulka (Šašek August) a Marek Holý (Orsino, vévoda Ilýrie)

Pokud se pak jako potenciální diváci budete ptát, o čem že vlastně tato hra je, pak, aniž bychom prozrazovali zápletku příběhu, můžeme říci, že je především o lásce. Tu zde najdeme v mnoha podobách, jako by se autor pokoušel o plastické vyobrazení milostného citu. Najdeme zde lásku naplněnou i nenaplněnou, opětovanou i zavrženou, lásku sourozeneckou i mileneckou, lásku měnící se v nenávist i lásku průzračnou a čistou a také hodně sebelásky. Milostný cit je všudypřítomný a je vnímán jako něco nevyzpytatelného, logiku postrádajícího a řídícího se vlastními zákony.

Máme-li Večer tříkrálový zařadit do kontextu Shakespearovy dramatické tvorby, pak připomeňme, že hra byla napsána patrně na konci roku 1601, tedy v době, kdy si autor již vydobyl velké renomé a ocitl se na prahu svého nejplodnějšího a nejúspěšnějšího období. Dokázal již mistrně pracovat s jazykem, postavami i skladbou svých her. Mnohé z motivů, které se v textu objevují, použil již ve svých předešlých opusech. Z Komedie omylů převzal postavy identických dvojčat, z her Dva kavalíři z Verony a Jak se vám líbí si vypůjčil kurážnou dívku v mužském převleku, v komediích Mnoho povyku pro nic či Marná lásky snaha pro změnu najdeme scény, kde se parta kumpánů v úkrytu baví tím, jak napálili domýšlivého chvastouna. Postavy rytíře Tobiáše a rytíře Andrého pak mají své předobrazy ve Veselých paničkách windsorských. Jedná se tedy o mistrnou syntézu, jako by zde chtěl Shakespeare nabídnout to nejlepší z renesanční komedie v jednom jediném kusu.

Hra se v originále jmenuje Twelfth Night, což v doslovném překladu znamená Dvanáctá noc. Jedná se o dvanáctou noc po narození Páně, tedy večer, který je v naší středoevropské tradici spojen s posledním vánočním dnem, v němž křesťané slaví „Zjevení Páně“ a příchod „Tří králů“.

V ostrovní tradici je však tento svátek spojován v návaznosti na pohanské tradice slunovratu a býval v Anglii tradičně provázen bouřlivými oslavami, jichž se účastnily všechny vrstvy obyvatelstva. Dal by se přirovnat k našim masopustním oslavám či bujarým lidovým zábavám. V tento večer se na pár hodin lid zdánlivě chápe vlády nad královstvím a vše je dovoleno, tedy i dělat si legraci z vrchnosti. A právě v duchu této odlehčenosti se celý příběh nese.

Režisér Juraj Deák si pro inscenaci vybral dosud nejnovější překlad hry od Jiřího Joska a při obsazování vsadil jednoznačně na hravost a nespoutanost. V inscenaci se objeví zejména mladší část uměleckého souboru doplněná o čerstvé absolventy a studenty DAMU. Chybět nebude ani živá kapela – hudbu připravuje Matěj Kroupa. Scénu má na starosti David Bazika a kostýmy Petra Krčmářová. V jednotlivých rolích se pak můžete těšit na Marka Holého (Orsino), Viktora Javoříka (Malvolio), Františka Beleše (Tobiáš), Erika Zabruckého (André Chabrus), Jiřího Panznera (Fabian), Petra Matyáše Cibulku (Šašek), Jiřího Šestáka (Antonio), Davida Steigerwalda (Kapitán), Anetu Krejčíkovou (Olivie), Kateřinu Elizabeth McIntosh (Viola) a Sáru Rychlíkovou (Marie).

První uvedení připravujeme na 21. června a premiéra pak proběhne 20. září 2024.