Ü

2023

2024

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2023/2024 / VIII – DUBEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

AKTUÁLNĚPříští sezona 2024/2025
ještě v Divadle na Vinohradech

Jan Vedral

Na tomto místě přinášíme vždy informace o aktuálně chystaných pre­miérách našeho divadla. Každé z těch nově premiérovaných inscenací předchází dlouhé období příprav; trvá to od nápadu na volbu hry či látky někdy i tři roky. Během těch měsíců či let příprav z nápadu košatí myšlenka, která se rozvíjí do představy projektu, a ten se pak ve finále proměňuje ve scénicky uskutečněný tvar.

I v příští sezoně pro vás budeme hrát v naší budově na náměstí Míru.

Na takový „tvůrčí proces“ či, chcete-li, „výrobní cyklus“ je divadelní organismus naprogramovaný a trénovaný, je to, jak se dnes rádo nečesky říká, jeho „know-how“. Zkrátka profesionálové v divadle si s tím umějí poradit, dovést dílo k premiéře a představit je hotové těm, kterým divadlo slouží, tedy divákům. Teprve při premiéře a při prvních reprízách se zjistí, zda ten nápad stál za to, zda ta myšlenka někoho oslovuje a pomáhá mu, zda ten tvar dokáže upoutat pozornost a zájem všech, pro něž byl po měsíce či léta připravován.

Jen zcela výjimečně se stane, že se premiéra, kterou divadlo předem ohlašuje, odkládá a posunuje, zpravidla tehdy, když zasáhne „vyšší moc“. Naposledy jsme si odkladů spolu s našimi věrnými a trpělivými diváky dosyta užili za covidové pandemie, na jejíž zvládnutí neměli v celoevropském měřítku „know-how“ ani profesionálové, od kterých jsme to právem očekávali.

Proč o tom dnes psát namísto avíza nově připravovaných premiér? Které se, notabene, připravují a ve veřejných generálkách se objeví na repertoáru už v květnu a červnu a v premiérách pak v září a říjnu roku 2024?

Pádný důvod, který pro to máme, se jmenuje REKONSTRUKCE BUDOVY DIVADLA NA VINOHRADECH. To už je, panečku, nějaká premiéra, jedna za století, chystaná a avizovaná už několik let! Neruší se, ale odkládá!

Ohlašovali jsme všude (také v těchto našich novinách), že končící sezona 2023/2024 bude tou poslední v naší budově před rekonstrukcí. A že připravený projekt, do kterého se po téměř deseti letech od nápadu, diktovaného ovšem nutností, rozkošatila myšlenka na rekonstrukci, bude mít v létě 2024 svou premiéru a divadlo začne po dobu rozsáhlých stavebních oprav a úprav budovy, jejích technologií a vybudování její podzemní části hrát v náhradních prostorách.

Nuže – premiéra, tedy zahájení rekonstrukce, se odkládá, a my, a jak věříme, i vy, naši diváci, se do milované, ale vybydlené budovy ještě na podzim vrátíme a strávíme v ní podstatnou část sezony 2024/2025.

Nemusíte nás tedy hledat jinde v Praze, najdete nás ještě na „obvyklém místě“. Uvedeme zde ještě několik nových premiér, připravujeme také ještě další ročník abonmá.

Na tak komplikovanou akci, jakou je generální oprava 117leté divadelní budovy, na takový „tvůrčí proces“ či, chcete-li, „výrobní cyklus“ není v naší zemi dnes naprogramovaný a trénovaný nikdo. Kdyby museli naši předci, kteří od nápadu do otevření divadla v roce 1907 byli rychlejší, než jsme dnes s jeho rekonstrukcí, projít všemi v současnosti nezbytnými úředními procesy, kdoví, co by nakonec na místě v sousedství chrámu svaté Ludmily stálo.

Volení pražští zastupitelé i magistrát jsou si vědomi toho, že oné byrokratické vyšší moci je nezbytné aktivně čelit. Praha, která je zřizovatelem divadla, jako investor rekonstrukce odsouhlasila celý projekt a jeho náklady, zavázala se ještě na jaře tohoto roku vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Když to všechno, jak všichni věříme, dobře dopadne, začne se stavět v roce 2025.

Do té doby se „premiéra rekonstrukce“ odkládá a my pro své diváky připravujeme nové inscenace a hrajeme dále na náměstí Míru.

Těšíme se na vás a děkujeme vám za přízeň. A také za trpělivost, kterou spolu s námi s „odloženou premiérou rekonstrukce“ projevíte. Výsledek určitě bude stát za to!