Ü
2019 2020

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

BŘEZEN

ÚNOR

ČERVEN

DUBEN

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / VII BŘEZEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRA

Vladimír ČepekPlakát k inscenaci Český román

O Českém románu Olgy Scheinpflugové bylo napsáno mnoho jak v době jeho vydání, tak i později. Můžeme spekulovat nad literární hodnotou díla, ve své době přijatého kritikou – řečeno eufemisticky – s velkými výhradami, ovšem čtenářskou obcí výborně. Dnes však o něm můžeme bez obav napsat, že Český román je především poutavým vyprávěním, záznamem o době první republiky viděným očima herečky, a také to, že je ovlivněn dobou svého vzniku, rychlostí, jakou byl psán, i rychlostí, s jakou musel být po válce vydán.

Český román v Divadle na Vinohradech je výpovědí nejen o vztahu Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové, ale akcentuje i další historické osobnosti první republiky a je v neposlední řadě i příběhem první republiky jako takové. Zpracování Jana Vedrala nevycházelo jen z Českého románu, ale i z dalších materiálů, zejména z hereččiných memoárů Byla jsem na světě, z děl Karla Čapka i z dalších dobových materiálů. Z hlediska formy vypráví životní příběh obou hlavních protagonistů v krátkých, rychlých situacích, které střihem přeskakují v čase a prostoru a dohromady tvoří pestrou mozaiku, z níž se nám před očima skládá celek. Jde o moderní způsob jevištního vyprávění, který by ale v žádném případě neměl znesnadňovat pochopení celého děje – naopak by měl přispět k jeho pestrosti a zajímavosti.

Zcela běžné není ani rozvržení postav, které stojí na principu Olžiny „trojjedinosti“, dá-li se to tak nazvat. Zatímco ostatní postavy jsou v příběhu hrány jedním hercem, a tudíž nestárnou – Karel Čapek Janem Šťastným, Olžina sestra a bratr Šárkou Vaculíkovou a Janem Krafkou, Tomáš Garrigue Masaryk Petrem Kostkou, Ferdinand Peroutka Markem Holým nebo doktor Steinbach Tomášem Dastlíkem, Olga v našem vyprávění stárne a představují ji tři herečky v různých životních fázích: Tereza Císařová jako Olga – Mimi, mladičká Olga, která přichází ze Slaného do Prahy, touží se stát herečkou a zamiluje se do Karla Čapka; Andrea Elsnerová jako Olga, která prožije tři šťastné roky v manželství, ale také smrt svého muže a perzekuci v období druhé světové války a která píše Český román, mimo jiné proto, aby se vypsala ze všech životních ran; a konečně Simona Post­lerová jako Olga – Matka, která prožívá neveselé období socialistického Československa, má už ovšem nadhled a celý příběh komentuje a s laskavostí vstupuje do děje.

Scéna Davida Baziky a kostýmy Evy Kotkové ve své zdánlivé jednoduchosti umožňují rychlé střídání jednotlivých situací. Scéna vychází z divadelního prostředí, jejím základem je herecká šatna a používá i princip divadla na divadle. Je ovšem značně variabilní a schopná se v krátkosti změnit z divadelní šatny například na zahradu v Topoľčiankách, Čapkův byt nebo protektorátní kancelář. Kostýmy samozřejmě respektují dobu, o níž hrajeme, a drobnými změnami a rychlými převleky dokreslují mnohost prostředí. A ačkoli písničky nejsou tak četné jako například u jevištního eposu Sňatky z rozumu, je hudba Miloše Orsona Štědroně podstatnou složkou celé inscenace a na scéně se opět objeví i živí hudebníci. Celá inscenace vzniká pod režijním vedením Radovana Lipuse, který v Divadle na Vinohradech naposledy nastudoval již zmíněnou inscenaci Sňatky z rozumu.

Premiéra 20. března 2020

Český román: záznam o době první republiky

Þ