Ü
2022 2023

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022 / 2023 / VII - BŘEZEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRA

Jiří Janků

Vizuál k inscenaci Vzpoura láskyAčkoli je text hry Lopeho de Vegy Vzpoura lásky (Fuente Ovejuna) starý víc než čtyři sta let, vrací se dodnes průběžně, podobně jako dramata jeho současníka Williama Shakespeara, na jeviště divadelních domů po celém světě.

V českých a moravských divadlech byl uveden již víc než čtyřicetkrát, a to pod různými názvy (Fuente Ovejuna, Ovčí pramen či Vzbouření na vsi). Zajímavé ovšem je, že od roku 1989 se tento text v Česku neinscenoval. Patrně je to tím, že hra získala určitou ideologickou nálepku a zejména v padesátých letech minulého století ji divadla často nasazovala, aby podporovala kolektivizaci vesnice a nepřímo i zakládání jednotných zemědělských družstev. Tento výklad je ovšem velmi pokřivený a naprosto nevystihuje hlavní témata a ideu celého díla. Daleko signifikantnější je fakt, že čeští divadelníci po tomto textu velmi často sahali v těžkých chvílích, kdy u nás či ve světě silně rezonovalo téma vzpoury proti tyranii. Hra byla například nasazena na repertoár Národního divadla poté, co ve Španělsku vypukla občanská válka a v roce 1937 bylo vybombardováno městečko Guernica. Mnoho inscenací vzniklo těsně po konci druhé světové války v roce 1945 (mimo jiné i v Divadle na Vinohradech s Vladimírem Lerausem a Jiřinou Štěpničkovou v hlavních rolích) a stejně tak se hra často uváděla ve druhé polovině roku 1968 po okupaci Československa vojsky „spřátelených“ armád.

Námět čerpal autor ze skutečných událostí, které se odehrály roku 1476 právě ve vesnici Fuente Ovejuna. Tehdy se tato svobodná obec vzbouřila proti svému pánu a hromadně se postavila za svá práva. Lope de Vega téma zpracoval na svou dobu velmi moderně. Propojil zde vážné a dramatické situace se svižnými a vtipnými milostnými dialogy. Dotkl se takových témat, jakými jsou zneužívání moci, síla společného boje proti bezpráví, postavení žen ve společnosti, a také otázek týkajících se cti a morálky, kde zdůraznil právo na lidskou důstojnost. Vytvořil tak dílo velmi nadčasové a snahou inscenačního týmu, který kolem sebe soustředil režisér Pavel Khek, je hru v očích českých diváků rehabilitovat. Proto vznikl nový překlad a naší snahou je inscenaci koncipovat tak, aby byla současná, svižná a zbavená nepatřičných ideologických nánosů. Jak ukazuje dosavadní zkoušení, mohlo by se to podařit, a věříme, že si Vzpoura lásky (Fuente Ovejuna) získá vaši diváckou přízeň.

Premiéra Vzpoury lásky (Fuente Ovejuna) proběhne v pátek 31. března 2023 v režijním nastudování Pavla Kheka. Scénu připravil Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, hudbu složil Ivan Acher. V hlavních rolích se představí Aleš Procházka, Markéta Děrgelová, Tomáš Dastlík, Viktor Javořík, Daniel Bambas, Sára Rychlíková, kromě nich uvidíte i další výborné herce Divadla na Vinohradech.

Příběh lásky zkoušené těžkými časy