Ü
2022 2023

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

ČERVENEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2022/2023 / I – srpen/září

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

ROZHOVOR

Při rekonstrukci nebudeme divadlo přestavovat,
ale jen opravovat

Zuzana Paulusová

Už několik let probíhají přípravy na rekonstrukci Divadla na Vinohradech a diváci a příznivci našeho divadla se často ptají, kdy se s opravami začne a kde budou během rekonstrukce moci vidět své oblíbené herce a inscenace. Popovídali jsme si o tom s ředitelem DnV Tomášem Töpferem.

Ředitel DnV Tomáš Töpfer ve své pracovněPane řediteli, kdy se začalo s přípravami rekonstrukce a co se už udělalo?

Přípravy rekonstrukce jsme zahájili v roce 2016, prvním podnětem se stala potřeba vyměnit veškerou jevištní technologii, ta stávající je stará, má své odslouženo a už nefunguje, což způsobuje problémy. Jevištní technologií se rozumí veškeré tahy, propady, točna, tedy vše, co dělá divadlo divadlem – zařízení, které dokáže vytvořit na jevišti divadelní zázrak, během pár sekund jeviště zcela proměnit, změnit prostředí atd.

Následovala úvaha, že není ideální instalovat novou technologii, odpovídající 21. století, do neopravené budovy, protože až by se někdy v budoucnu měla budova opravovat, mohly by při tom být tyto technologie poškozeny. Vedení města dospělo k názoru, že nejlepším řešením bude udělat obojí – opravit budovu a do ní pak instalovat novou jevištní technologii. Pracovalo se na několika studiích, jako první vznikla studie navrhující dostavět k současné budově zezadu z Římské ulice moderní dostavbu, která by zvětšila a zlepšila zázemí divadla, ale od této varianty se ustoupilo. Jen na vysvětlenou – v budově nemáme sklad kulis, nezapomeňme, že divadlo bylo otevřeno v roce 1907 a tehdy byly potřeby provozu divadla jiné. V současné době vozíme téměř každý den kulisy z našeho skladu na Orionce do divadla kamionem, kamiony do centra města nesmějí, a proto ten náš musí mít výjimku.

Druhou možností bylo podkopat celé divadlo, což památkáři nedovolili kvůli riziku poškození budovy, třetí a čtvrtá studie počítají s vytvořením podzemních prostor v místech současného parkoviště, kam bude zázemí divadla umístěno, a kulisy se budou moderními výtahy dopravovat na jeviště.

Jaký je stav příprav v současné době?

Dokončuje se prováděcí projekt celkové rekonstrukce divadla, projekt nové divadelní technologie je už hotový. Bylo také třeba rozhodnout, jestli zlikvidovat původní starou technologii, kterou navrhoval ještě František Křižík – rozřezat ji a část umístit do Národního technického muzea.

Projekt jsme konzultovali, jako lidé z praxe máme zkušenosti s tím, co divadlo potřebuje. Je to záležitost složitá a drahá, protože každé slaboproudé vedení, každé vyústění klimatizace, prostě vše musí být dokonale navržené. Pak už nastoupí zhotovitel a bude podle projektu pracovat a v té fázi se už změny dělají těžce.

Bylo třeba řešit i řadu dalších věcí, např. stávající vzduchotechnika a klimatizace neodpovídají současným normám, musí se zvětšit, a tím v divadle některé prostory ubudou a musí přibýt někde jinde, je to systém padajícího domina. Když budeme mít hydraulické zdvihání kulis, někde musí být umístěny tlakové nádoby atd. Na to všechno bylo třeba v projektu myslet.

Na základě hotového prováděcího projektu bude určena výsledná cena celé rekonstrukce a poté bude vypsána soutěž na generálního zhotovitele. Rekonstrukce bude zakázkou v řádech miliard, a jistě o ni bude mezi firmami zájem. Když vše půjde dobře, na jaře nebo v létě roku 2023 bychom mohli znát generálního zhotovitele a také datum zahájení rekonstrukce.

Přesné datum, kdy přestaneme hrát v této budově, zatím neznáme, ale víme, že na podzim roku 2023 budeme muset celé divadlo kompletně vystěhovat a vyklidit, aby zůstaly jen holé zdi. Náročné bude vyklízení prostor, jako je sklad osvětlovacích těles, sklad kostýmů a rekvizit, krejčovna včetně šicích strojů atd.

A pak budou následovat další úvahy, už spíše dramaturgické, a sice jaké inscenace jsme schopni přenést do náhradního prostoru, v němž budeme hrát. Jiný prostor si vyžádá jiné dekorace, které se tam dají nejen postavit, ale je třeba je tam vůbec dostat. Například Kongresové centrum, které je jednou z možností, kde bychom mohli po dobu rekonstrukce hrát, nedisponuje dostatečně velkými dveřmi, jimiž by mohly být proneseny velké kulisy. Kulisy je tedy třeba upravit, zmenšit a novému prostoru přizpůsobit. Podle současného odhadu by měla rekonstrukce trvat asi 2,5 roku, během ní musíme zároveň zkoušet a připravovat inscenace, které pak budou uváděny v opraveném divadle.

A když se všechno tohle povede, rád bych přestřihl pásku a předal krásné opravené divadlo vybavené špičkovou osvětlovací a jevištní technikou mladší generaci divadelníků.

Plány vinohradské divadlení budovy kreslil v roce 1902 architekt Alois Čenský ručně.

Jak bude divadlo po rekonstrukci vypadat?

Při rekonstrukci nebudeme divadlo přestavovat, ale jen opravovat. Interiér i exteriér budovy zůstane stejný, hlediště bude stejné, jak ho diváci znají. Divák neuvidí nic z toho, co je umístěno ve zdech, přijde do divadla, které se bude skvět v plné kráse jako při svém otevření v roce 1907.

Možná dojde k jedné změně – ve vnitřních prostorách bude instalován výtah, ale bude ukrytý za secesními dveřmi, aby nerušil zraky diváků. Počítá se také s rozšířením dámských toalet. Diváci by neměli poznat vůbec žádnou změnu, jenom k lepšímu.

Nebude vám líto opustit vaši krásnou pracovnu, která dýchá historií?

Já si trvale vážím toho, že můžu sedět na židli, na které přede mnou seděli také F. A. Šubert, Karel Čapek a další, a myslím na to, kdykoli do této ředitelské kanceláře vejdu. Věřím, že i můj nástupce bude k tomuto divadlu přistupovat s pokorou a že žádná rekonstrukce z těchto zdí ducha tohoto divadla nevyžene.

Na závěr považuji za důležité zdůraznit, že Vinohradské divadlo nebude zavírat, soubor se nerozpadne, někam se přesuneme, o možnostech se právě jedná, jednou z nich je už zmíněné Kongresové centrum, jednáme i o dalších místech v pražských divadlech. Budeme zkoušet a hrát v upraveném režimu a věřím, že si naši diváci snadno zjistí, kde zrovna hrajeme a kde mohou vidět svá oblíbená představení a své oblíbené herce. My budeme s diváky samozřejmě čile komunikovat a informovat je o všem, co se s naším divadlem bude dít.