Ü
2021 2022

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2021 / 2022 / IV - PROSINEC

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

NA JEVIŠTI

Barbora Hančilová

Kryštof Rímský, Jan Battěk a Aleš Petráš
ve scénickém večeru Drž hubu a nic se ti nestane
Při letošní Noci divadel, konané 20. listopadu, jsme odpremiérovali scénické čtení s názvem Drž hubu a nic se ti nestane, složené z textů Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor. Jde o druhý díl cyklu Nepodvolení, který se věnuje zásadním osobnostem české historie minulého století.

Koláž Jirousových básní, politických komentářů i hospodských historek hrají tři herci: Kryštof Rímský, Aleš Petráš a Jan Battěk. Každý z nich zosobňuje jeden z aspektů Magorovy povahy.

Jirous původně vystudoval kunsthistorii, a byl proto výsostným intelektuálem, schopným pregnantně formulovat politická stanoviska. Jan Battěk hraje Jirousovo mladé já, které se rodí spolu se soudem s Plastic People of the Universe v roce 1977. Kolem tohoto nespravedlivého procesu se zformovala Charta 77 a pomohla kvalitativně změnit normalizační politickou apatii. Jirous jako manažer kapely toužil po tom, aby se kolem ní shromáždili nejlepší lidé v zemi, a jeho touha se splnila touto překvapivou cestou.

Vězeňský život, bolševický systém, ale i polistopadovou realitu komentuje starší Magor v podání Kryštofa Rímského. V něm se nejvíc ukazuje Magorova rváčská a hospodská stránka. Kryštof Rímský Jirouse osobně znal a v rámci Noci divadel vyprávěl několik historek, které s ním během let osobně zažil. Tyto historky dokreslují Jirousovu velmi svéráznou povahu i různé jeho vnitřní běsy. A právě postava staršího Jirouse, vzpomínajícího na léta za mřížemi, má v sobě kromě těchto vnitřních běsů i ironický a přesný humor.

Aleš Petráš zase odhaluje Jirousovu něžnou a věřící tvář. Z vězení posílal tento nesnadný buřič nádherné říkanky pro své dcery a napsal Labutí písně, plné víry i sebeironie. Skrze Petrášovu postavu objevujeme Jirousovu nej­intimnější rovinu. Jak sám Jirous popisoval, právě vězení a neustálý tlak mu paradoxně pomohly k vydestilování toho nejpodstatnějšího, co v sobě měl. „Víš ty, Bože, vůbec o mně / žes’ mě nechal v tomto domě?“

Aleš Petráš zosobňuje citovou stránku I. M. Jirouse,
Jan Battěk představuje jeho mladé já.
Výprava, jejímž autorem je Lukáš Mathé, jednoduše asociuje vězeňský život pomocí páskových mříží mezi diváky a herci a pomocí kovových kbelíků. Ty se stávají hudebním nástrojem při jam sessions, hlavní rekvizitou – i kostýmem. Hudební složky se stejně jako u prvního scénického čtení z cyklu Nepodvolení, Děkuji za nezdar o Karlu Krylovi, ujal Petr Šmíd. Režijně čtení uchopila Barbora Mašková, režisérka čtení Děkuji za nezdar a hry Za dveřmi (obojí můžete vidět na Studiové scéně). Z Jirousových textů vybíraly a vybrané texty do výsledného tvaru poskládaly Barbora Mašková s Barborou Hančilovou.

Scénické čtení Drž hubu a nic se ti nestane ukazuje tři rozdílné aspekty Jirousovy povahy, ačkoli by se jich jistě –

jako v každém z nás – dalo najít mnohem víc. Jeho básně a komentáře jasně vypovídají o jeho postojích k minulému režimu a naznačují i jeho porevoluční zklamání.

Termín premiéry nového čtení se jen o pár dní opozdil za desátým výročím Jirousovy smrti (zemřel 9. 11. 2011). Přijďte si připomenout tuto nekonvenční, složitou a zároveň svým způsobem geniální osobnost.

Hrajeme 11. 2. 2022 od 19 hodin.

Něžný barbar Ivan Martin Jirous