2019 2020

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

BŘEZEN

DUBEN

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / VII BŘEZEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PŘED OPONOU

Tomáš Töpfer

ředitel divadla na Vinohradech

COVID-19. Tento úvodník píšu s předstihem, takže se situace může vyvíjet směrem, který neumím odhadnout. Co o této pandemii napsat? Co ještě nebylo řečeno? Rozhodně tato bezprecedentní situace přinesla velké poznání o nás samotných. Možná že na pozadí těchto mimořádných událostí se náš dosud pohodlný a bezstarostný svět změní. Možná se promění naše hierarchie hodnot. Jistě si budeme postupně uvědomovat, co je důležité, a bez čeho jsme ochotni se obejít. Nakolik jsme schopni se vzdát svého komfortu, který jsme dosud brali jako samozřejmost. Možná se posílí náš pocit zodpovědnosti a ohleduplnosti k ostatním, a aniž by to mělo znít pateticky, také k národu, vlasti, státu.

Kdysi měl J. F. Kennedy říci: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“ To platí i pro nás. Ptejme se tedy, kolik jsme ochotni slevit ze svého životního stylu, co je a není nezbytné, a hlavně o kolik jsme ochotni ustoupit ze svého vrozeného a animálního sobectví. Je pravděpodobné, že nad virem díky vědě a objevům chemiků zvítězíme. Podaří se nám stejně zvítězit i nad sebou?

Vláda a hygienici se zabývají tím, jak tento boj vyhrát, a přijímají k tomu zdravotní i ekonomická opatření. My divadelníci se odnepaměti zabýváme lidskou povahou, která je, alespoň v divadelních textech, vystavena dramatickému střetu a okolnostem. Třeba se nám podaří poukázat na to, že chceme-li měnit svět, musíme nejprve změnit sama sebe. Doby, kdy jsme uměli poručit větru a dešti, jsou, doufám, nenávratně pryč. Třeba z toho pro nás vyplyne nenahraditelné poučení pro budoucnost. Kdo ví?