2019 2020

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / VII BŘEZEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

 

NÁPOVĚDA

Co všechno se může stát v (čarovném) lese?

Barbora HančilováMarek Adamczyk (Orlando) a Šárka Vaculíková (Rosalinda)
v komedii Jak se vám líbí, r. J. Deák, 2019

Pro Shakespeara byl čarovný les vždy místem zázraků, kde se mohou – daleko od shonu civilizace – odehrávat ty nejpodivnější i nejbláznivější zápletky. Ve známé komedii Jak se vám líbí, která nedávno obohatila repertoár našeho divadla, prchají milenci do lesa před nemilosrdným světem lidské společnosti (podobně jako v další slavné Shakespearově komedii Sen noci svatojánské).

„Jak říká v inscenaci Jak se vám líbí vyhnaný Vévoda (Jiří Šesták), který v lese žije jako politický uprchlík: „Když krutý severák tu zaburácí, / běsní a bodá, bičuje mi tvář, / až tuhne krev, pak s úsměvem si pravím: / „Tihle mí rádcové mi nelichotí, / jen výmluvně mi říkají, kdo jsem.“

Vévodu vyštval od dvora jeho mocichtivý bratr Frederick (Tomáš Dastlík). Ten ze svého okolí jen těží, lidi i přírodu využívá jako zdroj a z vévodského dvora vytvořil místo plné intrik, nenávisti a zápasů. Trpí sice na svém dvoře svou neteř Rosalindu (Šárka Vaculíková), dceru svého vyhnaného bratra, ale jen proto, že Frederickova vlastní dcera Célie (Tereza Císařová) na Rosalindě, své sestřence, velmi lpí a obě dívky pojí silné přátelství. Přátelská vazba mezi dívkami je tak silná, že když se Frederick rozhodne Rosalindu ode dvora vyhnat, odchází Célie s ní, a ještě otci odláká jeho bláznivého i moudrého Šaška (Václav Vydra). Ve stejný den musí uprchnout i odvážný Orlando (Marek Adamczyk), který je do Rosalindy zamilovaný. Orlando prchá před svým intrikánským bratrem (Denny Ratajský). V lese se milenci setkávají – ale Orlando Rosalindu nepozná, protože je převlečená za muže. Ona mu nabídne, ať se jí dvoří, jako by byl/byla opravdová Rosalinda. Jejich milostné dialogy jsou pro Orlanda milostným výcvikem i zkouškou. Milostné tokání ironizuje melancholik a intelektuál Žak (Daniel Bambas), patřící do skupiny kolem vyhnaného Vévody. Jeho zasmušilý charakter je protikladem postavy Šaška a připomíná i odvrácenou tvář života – smrt. Oba mají pravdu, ale zatímco jeden ji pronáší s vážností a znalostí dobové filozofie, druhý ji trousí náhodou mezi zdánlivě nesmyslnými vtipy. Není náhodou, že v Shakespearově době byla velmi oblíbená kniha Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství.

Daniel Bambas (Žak) v komedii Jak se vám líbíV čarovném lese všichni tak trochu šílí, nejčastěji z lásky, a zároveň je jejich „bláznovství“ činí moudřejšími, na rozdíl od dvorské a městské „racionality“, která ovšem negativně působí na své okolí. Tato hravá Shakespearova komedie vypovídá o vnitřní svobodě a toleranci a vyjadřuje přesvědčení, že šťastný může být jen člověk, který miluje, žije v harmonii se sebou samým i s druhými lidmi, s celým svým okolím i s přírodou.

Shakespearův text v krásném překladu Martina Hilského nastudoval umělecký šéf DnV Juraj Deák. Scénu temného dvora i prosluněného lesa navrhl David Bazika, kostýmy vytvořila Sylva Zimula Hanáková.

A nápověda se ptá: Napsal William Shakespeare komedii Jak se vám líbí ve verších, nebo v próze?

Níže najdete správnou odpověď , pokud na níže zobrazeném rámečku stisknete levé tlačítko myší.

Obojí je pravdou. Hra kombinuje prózu a blankvers (pětistopý jamb), navíc je v ní vepsáno nejvíce písní ze všech Shakespearových her, a tak se někdy o Jak se vám líbí mluví jako o žánrovém předchůdci muzikálu.