2019 2020

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / VI ÚNOR

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

ZÁKULISÍ

Variaci slavného žertovného popěvku pánů Vodňanského a Skoumala jsme si v zákulisí broukali od poloviny ledna. V úterý čtrnáctého se totiž do Divadla na Vinohradech vrátila zdejší slavná herečka Olga Scheinpflugová a její manžel – spisovatel, dramatik a dramaturg divadla Karel Čapek. Příležitost byla slavnostní. „Šumný“ režisér Radek Lipus, který v televizním seriálu s Davidem Vávrou prokázal obrovskou znalost architektury a místopisné historie českých, moravských a slezských měst, uvítal ve staré vinohradské zkušebně také T. G. Masaryka, legendární herečky Marii Hübnerovou a Leopoldu Dostalovou, publicistu Ferdinanda Peroutku a spolu s ním dalšího nepřítele tuzemských totalit profesora Václava Černého, rovněž hereckého barda Zdeňka Štěpánka, dva z nejostudnějších zjevů na postu českého ministra kultury, kolaboranty Emanuela Moravce a Václava Kopeckého…

Tým inscenace Český román před Čapkovým památníkem na Strži u Dobříše

Zkrátka, začali jsme zkoušet jevištní adaptaci Českého románu Olgy Scheinpflugové.

„Události posledních třiceti let přetížily lidskou únosnost,“ napsala Olga, když se v šedesátých letech minulého století v memoárech Byla jsem na světě ohlížela za svým událostmi nabitým životem. Abychom celý ten životní oblouk Čapkovy družky (a po tři poslední léta jeho života i manželky), herečky a spisovatelky v inscenaci vůbec stačili pobrat, máme v ní hned tři Olgy. Osobnost ve třech fázích jejího života, podobně jako na ženských portrétech Jiřího Anderleho. Olgy – Tereza Císařová, Andrea Elsnerová a Simona Postlerová – si ovšem musí vystačit s jedním Karlem Čapkem Jana Šťastného.

První zkušební týden pak zákulisí završilo v sobotu osmnáctého autobusovým výletem do Čapkova památníku na Strži. Pan ředitel Vacek pro nás výjimečně dům, který od roku 1935 Olga s Karlem užívali jako letní sídlo, otevřel i v sobotu a laskavá paní Poslušná nás provedla skvělou expozicí. Cesta zpět časem propojila, právě tak, jak se o to chce pokusit inscenace Českého románu, radosti a bolesti dnešní doby s euforiemi, ale i zdrcujícími prohrami těch, kdo vybudovali, ale neubránili první republiku. Česká velikost a česká malost, janusovská tvář naší národní povahy, na nás dýchala v domě, na jehož práh Čapek pro štěstí při­tloukl podkovu. Pochopitelnějším se stal i Čapkův skeptický výrok: „Každý, kdo prospívá své zemi, připravuje si tím vlastní tragédii.“

Nejen třem Olgám, ale nikomu se nechtělo opustit Čapkovu pracovnu, mansardu, ve které byl častým hostem Peroutka, Olžin pokoj, v němž je významně připomenuta i její poslední role – Čapkova Matka v inscenaci Divadla na Vinohradech z roku 1967. Hrozilo, že výlet se protáhne a skončí katastrofou – večer musela být řada zde přítomných účastna reprízy Sňatků z rozumu. Zasáhnout musel inspicient Petr Holata – prohánění lidí v zákulisí je ostatně jeho svatá povinnost.

Výlet se třemi Olgami byl sice svou turistickou naučnou povahou výjimečný, ale výletům do různých období vývoje a sebereflexe české společnosti se na Vinohradech věnujeme soustavně. Nejde o pietu a žití v nenávratně ztracené minulosti, jde o kritické zkoumání kořenů, ze kterých vyrostl náš dnešní život se všemi svými radostmi i průšvihy. Kdo víc rozuměl české společnosti než čeští autoři? V zákulisí v době, kdy začínáme s Českým románem, vrcholí jevištní zkoušky Dykova Zmoudření Dona Quijota, reprízují se aktovky Václava Havla, připravuje se studiová inscenace Přidalovy moudré hry Pěnkava s Loutnou, večerem věnovaným Karlu Krylovi otevíráme cyklus scénických čtení Nepodvolení… A to není vše, co k českému sebezpytu nabízíme.

Zveme vás tedy na cestu za sebepoznáním nejen do přátelského Čapkova památníku na Strži, ale i na naše inscenace českého repertoáru.

- dral -

Na výletě se třemi Olgami