Ü
2019 2020

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / VI ÚNOR

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

PREMIÉRA

Jan Vedral

Známe je všichni: rytíře smutné postavy Dona Quijota, jeho oddaného komického sluhu Sancha Panzu, ideál krásné dámy Dulcineu i vyzáblého rytířova koně Rosinantu. Když slyšíme tato jména, vybaví se nám hned docela konkrétní představa.

Scéna z inscenace Zmoudření Dona Quijota, v popředí Ondřej Brousek (Sancho Panza) a Tomáš Pavelka (Don Quijote)

A takhle to funguje od roku 1605, kdy Cervantes uvedl v prvním díle svého nepřekonatelného románu tyto postavy do světa. Dílo slavného španělského spisovatele objevilo postavy, které se staly archetypálními, tedy jakýmisi pravzory, vyjadřujícími cosi nadčasově platného o lidské povaze a existenci. Proto se Quijote i Sancho Panza vracejí (stejně jako Antigona, Médea, Faust, Don Juan či Dorian Gray) ve světové kultuře v mnoha dalších převtěleních.

Roku 1911 vydal Viktor Dyk své Zmoudření Dona Quijota a roku 1914 jeho představu o tehdejší české podobě proslulých postav uvedlo Městské divadlo na Královských Vinohradech.

Jak vypadají Dykovy/Cervantesovy postavy dnes? Hru ze „zlatého fondu“ Vinohradského divadla uvádíme v novém nastudování Martina Čičváka, hrají Tomáš Pavelka (Dona Quijota), Ondřej Brousek (Sancha Panzu) a dále Andrea Černá, Otakar Brousek ml., Eva Režnarová, Aleš Procházka, Naďa Konvalinková a další.

Na českou, vlastně světovou premiéru Dykova Zmoudření Dona Quijota, která se uskutečnila 4. června 1914, zvalo Městské divadlo na Královských Vinohradech v prvním čísle svého Denníku (ano, ta dvě n jsou správně, podle dobového pravopisu, stejně jako „reální poměry“) sezony 1914/1915 následujícím textem, jehož autorem je podle všeho slavný režisér a dramaturg Karel Hugo Hilar.

Dykův Don Quijote

Vynikající moderní satirik Viktor Dyk, jehož řada prací na Národním divadle dobyla rozhodného úspěchu, získán byl pro Městské divadlo, a to právě svou nejrozsáhlejší prací „Don Quijotem“, jejíž knižní vydání, vyšlé loni na podzim, vyvolalo nejvyšší rozruch v kruzích literárních a svrchovanou chválu kritiky. U Dykova dramatu chválí se jeho eminentní a vysoká cena básnická, a přece dílo samo, opírajíc se o všeobecně známý román Cervantesův a jeho figury, má řadu svérázných dramatických scén, které nemohou zůstati bez působnosti u širšího obecenstva. Při tom známá látka pojata a zpracována jest ryze osobně a svérázně. Komický rek Cervantesův učiněn tu tragickou figurou snílka, hledajícího v reálních poměrech neznámý sen, jehož nikdy nemůže dosáhnouti. Cosi hamletovsky velkého prodírá se v této postavě moderního dramatika českého. (…) Uvedení Dykova „Dona Quijota“ vyžaduje velkého scénického aparátu a jest pro herecké provedení úkolem prvého řádu. Rovněž k scénování této novinky získán pan Fr. Zavřel jako host, který spojí svůj pobyt v Městském divadle za účelem scénování „Mikada“ s provedením této významné původní novinky.

Dodejme, že i dr. Hilar marketingově nadsazoval. Dyk v Národním divadle úspěchu nedobyl a jeho hra Posel se zde dočkala dvou repríz. Zmoudření Dona Quijota mu vrátili jako neproveditelný text. Hilar, tehdy osmadvacetiletý, však na text vsadil a získal pro něj z Berlína úspěšného českého režiséra Františka Zavřela. Ten na Vinohrady převedl (i s výpravou) svou berlínskou slavnou inscenaci operety Mikado Gilberta a Sullivana a za devět dní zkoušek (tehdy se zkoušelo od půl desáté dopoledne do šesti večer) připravil jaksi navíc Dykovu hru k premiéře.

Inscenace se stala přelomovou díky textu, moderní, expresionistické Zavřelově režii i scéně Františka Kysely, považované za iniciační dílo moderní české scénografie. V inscenaci se proslavili také Václav Vydra a Bohuš Zakopal jako Sancho Panza.

Pak přišla válka, Zavřel v létě náhle zemřel… a dějiny šly svou nevyzpytatelnou cestou.

Zlatý poklad v podobě textu a nutnosti jeho radikálního režijního, hereckého a scénografického uchopení však dalším vinohradským generacím zůstal jako výzva a závazek.

Přijďte se podívat, jak jsme se v roce 2020 dokázali této výzvě postavit.

Don Quijote – evergreen ze zlatého fondu DnV

Þ