2019 2020

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

LEDEN

ÚNOR

ČERVEN

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ŘÍJEN

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / III - LISTOPAD

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

 

AKTUALITANoc divadel 2019: SLOUŽÍME LIDU a Děkuji za nezdar

Zuzana Paulusová, Barbora Hančilová

Divadlo na Vinohradech se i letos zapojí do projektu Noc divadel – v sobotu 16. listopadu.

V podvečer vás pozveme na vernisáž výstavy SLOUŽÍME LIDU, která se koná od 18.30 hod. ve foyer na I. balkoně. Vstup do budovy je hlavním vchodem z náměstí Míru.

Výstava prostřednictvím vybraných dokumentů a fotografií připomíná dnes již téměř zapomenuté období let 1950–60, kdy byla vinohradská scéna rozkazem ministra národní obrany Alexeje Čepičky proměněna na Divadlo čs. armády. Náplní a cílem její činnosti mělo být výchovné působení v duchu idejí socialismu a výchova mladé generace k jeho aktivní obraně. Tento požadavek zásadně ovlivňoval repertoár divadla a celkový inscenační styl – nové zaměření ztělesňoval i nápis umístěný na portálu nad jevištěm: SLOUŽÍME LIDU. V gesci Ministerstva národní obrany zůstalo DČA až do roku 1960, kdy přešlo pod správu Národního výboru hlavního města Prahy.

Výstavu jsme připravili ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, materiály poskytly také Divadelní oddělení NM Praha, Divadelní ústav a Česká televize.

V 19.30 h začne na Studiové scéně scénické čtení z polistopadových textů Karla Kryla, nazvané Děkuji za nezdar, připravené přímo pro letošní Noc divadel a k výročí sametové revoluce.

Jak tento písničkář, komentátor a básník svobody reflektoval porevoluční vývoj? Jak hodnotil přechod od totality k demokracii ve svých písňových textech, básních i próze?

Vybrané texty skládají příběh Krylova vztahu k rodné zemi: od okupace v roce 1968 přes jeho emigraci a návrat po změně režimu v roce 1989 až po jeho dez­iluzi z polistopadového vývoje. Součástí večera budou i Krylovy písně, zásadní motiv bude tvořit píseň Demokracie, uslyšíte ale také Jeřabiny, Idylu nebo Marata ve vaně. Možná vás překvapí méně známé Krylovy veršované politické komentáře, např. Timur a jeho parta nebo Obušky v davu mnohohlavém. Název vychází z Krylovy písně Děkuji, která v rámci scénického čtení také zazní.

Pětijediného Kryla vám zahrají, zazpívají a přečtou Otakar Brousek ml., Andrea Černá, Ondřej Kraus, Viktor Javořík a Jana Kotrbatá. To vše pod taktovkou režisérky Barbory Maškové, která pro Studiovou scénu Divadla na Vinohradech na konci minulé sezony nastudovala inscenaci Za dveřmi.

Více informací a možnost rezervace vstupenek zde