2019 2020

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

LISTOPAD

ŘÍJEN

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2019 / 2020 / III - LISTOPAD

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

 

AKTUALITANoc divadel 2019: SLOUŽÍME LIDU a Děkuji za nezdar

Zuzana Paulusová, Barbora Hančilová

Divadlo na Vinohradech se i letos zapojí do projektu Noc divadel – v sobotu 16. listopadu.

V podvečer vás pozveme na vernisáž výstavy SLOUŽÍME LIDU, která se koná od 18.30 hod. ve foyer na I. balkoně. Vstup do budovy je hlavním vchodem z náměstí Míru.

Výstava prostřednictvím vybraných dokumentů a fotografií připomíná dnes již téměř zapomenuté období let 1950–60, kdy byla vinohradská scéna rozkazem ministra národní obrany Alexeje Čepičky proměněna na Divadlo čs. armády. Náplní a cílem její činnosti mělo být výchovné působení v duchu idejí socialismu a výchova mladé generace k jeho aktivní obraně. Tento požadavek zásadně ovlivňoval repertoár divadla a celkový inscenační styl – nové zaměření ztělesňoval i nápis umístěný na portálu nad jevištěm: SLOUŽÍME LIDU. V gesci Ministerstva národní obrany zůstalo DČA až do roku 1960, kdy přešlo pod správu Národního výboru hlavního města Prahy.

Výstavu jsme připravili ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, materiály poskytly také Divadelní oddělení NM Praha, Divadelní ústav a Česká televize.

V 19.30 h začne na Studiové scéně scénické čtení z polistopadových textů Karla Kryla, nazvané Děkuji za nezdar, připravené přímo pro letošní Noc divadel a k výročí sametové revoluce.

Jak tento písničkář, komentátor a básník svobody reflektoval porevoluční vývoj? Jak hodnotil přechod od totality k demokracii ve svých písňových textech, básních i próze?

Vybrané texty skládají příběh Krylova vztahu k rodné zemi: od okupace v roce 1968 přes jeho emigraci a návrat po změně režimu v roce 1989 až po jeho dez­iluzi z polistopadového vývoje. Součástí večera budou i Krylovy písně, zásadní motiv bude tvořit píseň Demokracie, uslyšíte ale také Jeřabiny, Idylu nebo Marata ve vaně. Možná vás překvapí méně známé Krylovy veršované politické komentáře, např. Timur a jeho parta nebo Obušky v davu mnohohlavém. Název vychází z Krylovy písně Děkuji, která v rámci scénického čtení také zazní.

Pětijediného Kryla vám zahrají, zazpívají a přečtou Otakar Brousek ml., Andrea Černá, Ondřej Kraus, Viktor Javořík a Jana Kotrbatá. To vše pod taktovkou režisérky Barbory Maškové, která pro Studiovou scénu Divadla na Vinohradech na konci minulé sezony nastudovala inscenaci Za dveřmi.

Více informací a možnost rezervace vstupenek zde