2018 2019

ZÁŘÍ

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

DIVADLO  NA VINOHRADECH

SEZONA 2018/2019/X - ČERVEN

Divadelní měsíčník, vydává Divadlo na Vinohradech

NA JEVIŠTISezona autorů s velkým A, herců s velkým H a diváků s velkým D.
Nad dramaturgickým plánem nové sezony DnV

    Jan Vedral

Nejen pro státy, ale i pro divadelní instituce je stále podnětná Masarykova myšlenka, že se „udržují prostředky a idejemi, na kterých vznikly“.

Shakespearovy komedie jsou u diváků velmi oblíbené.
Na snímku  Andrea Elsnerová (Kateřina) a Filip Blažek (Petruccio)
v komedii Zkrocení zlé ženy, r. Juraj Deák, 2012
U vzniku Divadla na Vinohradech v roce 1907 stály osvícenské ideály. Činohra zde byla založena jako souborová a repertoárová, kromě rekreativní funkce byla od začátku zdůrazněna její univerzalisticky chápaná funkce kulturotvorná a reprezentativní. V existenci souboru, v repertoárovém provozu a ve vytváření a pěstování vlastního publika spatřujeme dodnes prostředky, jimiž má Divadlo na Vinohradech uskutečňovat svůj program. Tím je divadlo velké činohry, které se snaží nahlédnout a vyjádřit společnost jako složitý celek. Ideály jsou pak něčím, co ovlivňuje vnitřní život a zápas společnosti; usilujeme o jejich dosažení a současně bereme bez rezignace a cynismu na vědomí, že jsou nedosažitelné. Ostatně – proč a jak bychom bez těchto vzepětí jako společnost vytvářeli instituce, jako jsou stát či divadlo veřejné služby?

To máme na mysli, přemýšlíme-li o tradici. Ne divadlo jako muzeum, ale jako udržování vědomé kontinuity. Vinohradské divadlo ve svých lepších časech bylo vždy divadlem interpretovaných Autorů se společenským přesahem, režírovaných Hereckých osobností – a Diváků, kteří měli ke svému divadlu hlubší než jen konzumentský vztah. Proto náš repertoár a také tituly, které pro něj připravujeme v příští sezoně, i v časech rozmachu postdramatického divadla slouží Autorům s velkým A, Hercům s velkým H a tím – jak věříme – také Divákům s velkým D.

Friedrich Dürrenmatt. Velká osobnost evropského divadla 20. století. Vždy přemýšlel o společnosti celostně, proto v paradoxech a proto také psal velmi zábavné texty. Víc než šedesát let stará hra Návštěva staré dámy je dodnes překvapivě živá: vyplatí se společnosti za prosperitu platit svědomím?

Olga Scheinpflugová byla výbornou herečkou
i autorkou divadelních her a také slavného Českého románu.
Na snímku jako Lída ve své vlastní hře Zabitý, r. Bohuš Stejskal, 1927
Václav Havel. K jeho prezidentskému zvolení mu mimochodem Dürrenmatt těsně před svou smrtí stačil gratulovat esejí Švýcarsko – vězení. V jednom večeru uvedeme dvě téměř autobiografické komediální Havlovy aktovky: Motýl na anténě ze šedesátých let a slavnější Audienci z let sedmdesátých.

William Shakespeare. Nikdy nesmí ve vinohradském repertoáru chybět. Pomůže vyhnancům a emigrantům pobyt v bájném Ardenském lese překonat mocenské bezpráví? Pomůže jim láska, humor, svoboda? O tom je slavná komedie Jak se vám líbí. Uvedeme ještě před Vánoci.

Viktor Dyk. Jeden z největších českých básníků a dramatiků, autoritativní český veřejný intelektuál prvních desetiletí 20. století. Všichni známe jeho Krysaře, i v dnešní nepoetické a nepatetické době si pamatujeme jeho burcující báseň Země mluví. Nejznamenitější jeho hrou je Zmoudření dona Quijota, dílo, které domovsky patří na Vinohrady. Vrátíme se k účinnému obrazu věčného českého zápasu idealismu s pragmatismem.

Karel Čapek a Olga Scheinpflugová. Další velké české osobnosti, kterým za mnohé vděčíme a hodně jim dlužíme. Dramatický příběh jejich vztahu, jehož část se odehrála i u nás, v Divadle na Vinohradech, je příběhem vzestupu, zápasu a porážky první republiky. Připomeneme si je inscenací vycházející z Olžina slavného Českého románu.

Anton Pavlovič Čechov. Dodnes nepřekonatelný v nahlédnutí komické a současně osudové dvojznačnosti moderního člověka. Strýček Váňa – komedie o tom, jak je možné obětovat svůj život něčemu, co za to nestálo. A zároveň obraz společnosti v hodnotovém zlomu.

Antonín Přidal. Velký český básník, dramatik a skvělý překladatel. Jeden z českých autorů, kteří dokázali prožít dvě dekády normalizace bez mravní poskvrny – a zanechat o tom svědectví. Poetický obraz komorní hry Pěnkava s Loutnou vyjadřuje víru v sílu lidského příběhu a soucitu uprostřed vše negující zkázy.

A nakonec za tím vším smekneme slavný komediální Slaměný klobouk pana Labiche.

Zveme vás srdečně a upřímně na sezonu Autorů, Herců a Diváků do Divadla na Vinohradech.