2017 2018

ČERVENEC

SRPEN

PROSINEC

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

DIVADLO NA VINOHRADECH 2018/XV - LEDEN Divadelní měsíčník, Vydává divadlo na Vinohradech

 

PŘIPRAVUJEMESňatky z rozumuStavba budovy Vinohradského divadla, 1905

 Jan Vedral

Když jsme před čtyřmi lety začali přemýšlet o tom, jak nejlépe uctít stodesáté narozeniny Divadla na Vinohradech, shodli jsme se s J. Deákem a T. Töpferem na tom, že musíme najít příběh související s obdivuhodnými generacemi těch, kdo vybudovali nejen divadlo, ale i celé Vinohrady. A že nejpřípadnější bude pro takový záměr pozvat režiséra, který už několikrát osvědčil schopnost vyjádřit na jevišti divadelního „genia loci“ (Těšínské nebe, Průběžná O(s)trava krve), „šumného“ Radovana Lipuse.

Když mi došlo, že sotva najdu v české literatuře zdařilejší portrét několika generací rodin, které stály u zboření pražských městských hradeb a u vybudování Královských Vinohrad a k nim tehdy přidruženého Žižkova, než je pentalogie Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu, zapochyboval jsem o své soudnosti. Pohled na pětici sličných, pravda, notně již očtených knih v knihovně, mě děsil. Více než 1 800 stránek skvělého čtení, oblíbený mnohahodinový (navíc tehdejšími vinohradskými herci hojně obsazený) televizní seriál – ale přece jen – jedno jeviště, jeden večer, jeden divadelní soubor?

Když jsme se ale s Radovanem Lipusem shodli na tom, že oba ten román milujeme a že nic příhodnějšího k poctě našim činorodým předkům nenajdeme, pustil jsem se do čtení, psaní, škrtání, dalšího čtení, dalšího psaní, dalšího a dalšího škrtání…

A nyní přichází pro „píšícího dramaturga“ vzrušující chvíle, kdy vzniklý scénář dostávají do rukou herci a to, co zrálo v představách, už brzy předstoupí před publikum.

Neffův román je do značné míry autobiografický. Osudy dvou mladých mužů – obchodníka Borna (J. Šťastný) a povozníka Nedobyla (T. Dastlík), kteří dorazili z venkova do maloměstské Prahy poloviny 19. století a sňatky s Lízou (M. Frösslová) a Valentinou (A. Talacková) z nich udělají švagry, se stávají osudy jednoho propleteného rodu, výrazně se podílejícího na proměně města po zboření jeho hradeb. Kroniku vzniku moderní české společnosti nastuduje téměř dvacítka vinohradských herců – J. Satoranský, N. Konvalinková, O. Brousek ml., V. Křížová, J. Plachý, T. Terberová, J. Maryško, Z. Vejvodová, S. Skopal, S. Rojková, D. Bambas, V. Jílek a další.

 Věříme, že ti, koho chceme uctít, ale zejména diváci, ať už román znají, nebo ne, budou s našimi jevištními „sňatky“ spokojeni. Premiéra je plánována na březen 2018.